VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU DECATHLON

Věrnostní program DECATHLON provozuje společnost DECASPORT s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00, Praha 11 - Chodov, IC 289 72 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 156924 (dále jen jako „DECATHLON“). Věrnostní program je platný v řetězci obchodu značky DECATHLON v České republice. Program je také platný na stránkách www.decathlon.cz a rovněž v mobilní aplikaci Decathlon (souhrně jako „Stránky“). Věrnostní program je nabízen pouze konkrétním fyzickým osobám, a to pro osobní potřeby. Není dostupný právnickým osobám, společnostem, klubům, asociacím a sdružením. Členství je bezplatné. Věrnostní program, v souladu s níže uvedenými všeobecnými podmínkami, má za cíl poskytovat uživatelům (dále také jako „Zákazník“ nebo „Člen“) výhody, tj. věrnostní body umožňující získat věrnostní šeky, speciální nabídky, specifické výhody během událostí organizovaných společností DECATHLON a exkluzivní servis.

1 – Souhlas se všeobecnými podmínkami

Zákazník potvrzuje, že byl seznámen se všeobecnými podmínkami členství ve Věrnostním programu DECATHLON. Tyto všeobecné podmínky jsou k dispozici zdarma na vyžádání na Informacích v prodejnách nebo na internetových stránkách www.decathlon.cz.Registrací do věrnostního programu DECATHLON zákazník prohlašuje, že splňuje podmínky stanovené těmito všeobecnými podmínkami.

2 – Předmět

Tyto všeobecné podmínky definují pravidla pro zavedení Věrnostního programu. Zákazníci sbírají body nákupem zboží DECATHLON a taktéž zboží nabízeného v rámci partnerského prodeje na on-line tržišti DECATHLON, a to při kterémkoliv ze způsobů platby. Takto nasbírané body jim umožňují získat věrnostní šeky platné v prodejnách značky DECATHLON, na Stránkách a také v rámci partnerského prodeje na on-line tržišti DECATHLON.Body je možné získávat od chvíle registrace do Věrnostního programu DECATHLON ve spojeni s první platbou na pokladně nebo nákupem přes Stránky. Uplatnění věrnostního šeku není nárokovatelné. DECATHLON může v odůvodněných případech, především v případě porušení či důvodného podezření na porušení těchto všeobecných podmínek, uplatnění věrnostního šeku zamítnout. Věrnostní program DECATHLON dává nárok na doplňkový servis a promo nabídky

3 – Základy Věrnostního programu DECATHLON

3.1. Členský formulář
Zákazník se může do Věrnostního programu zapojit v prodejnách vyplněním elektronického formuláře na prodejně nebo na Stránkách.

3.2. Členové programu
Do věrnostního programu mají přístup výhradně fyzické osoby starší patnácti (15) let. V případě osob mladších, je členství ve věrnostním programu možné pouze se souhlasem zákonného zástupce. Toto členství je bezplatné.

3.3. Praktické možnosti
Členství v programu je nepřenosné. DECATHLON si vyhrazuje právo provádět kontroly s ohledem na všeobecné podmínky využívání Věrnostního programu DECATHLON. Zákazník ručí za pravdivost, přesnost, kompletnost a aktuálnost všech poskytnutých informací a bude bezvýhradně odpovědný za chybné, nekompletní nebo neaktuální údaje.

3.4 Související Služby
Pokud se DECATHLON nebo jeden z jeho dodavatelů rozhodnou z kvalitativních nebo bezpečnostních důvodů pro stažení nebo znovu uvedení výrobku na trh, vyhrazuje si DECATHLON možnost osobně informovat každého zákazníka využívajícího věrnostní program.
Člen programu má po dobu 2 let možnost vyžádat si znovu vydání své původní účtenky bez předvedení důkazu o koupi. Pokud zákazník projeví zájem, bude mít DECATHLON možnost informovat zákazníka o sportovních akcích na místní nebo národní úrovni a zvát ho na tyto akce.

4 – Princip získávání bodů

4.1. Sbírání bodů
Člen programu předloží svou kartu při každé platbě za zboží na pokladně nebo zadá členské číslo, popř. číslo dříve vydávané věrnostní karty při online nákupu, aby si připsal počet bodů, ke kterému ho opravňuje jeho platba v závislosti na platných pravidlech. Částky zaplacené před registrací do Věrnostního programu nebudou brány v potaz. Sbírání bodů se uskutečňuje nákupy na Stránkách a platbami na pokladně v řetězci prodejen DECATHLON v České republice a jiných zemích (body se nepřičítají ani je nelze uplatnit za nákupy uskutečněné na https://zpatkyvehre.decathlon.cz/). 1 věrnostní bod je přičten při překročení minimální částky 10 Kč za nákup*. Při nasbírání 600 bodů dostává zákazník věrnostní šek v hodnotě 100 Kč.

*Neplatí pro nákupy placené dárkovou kartou, nákupními kupóny, pro výměnu výrobku nebo jiné způsoby platby. Neplatí pro nákupy výrobku se slevovým kódem. Věrnostní body budou přičteny vždy ve lhůtě do 14 dní od uskutečnění nákupu. V případě vrácení výrobků, za které zákazník obdržel body, se tyto body následně zákazníkovi odečtou.
Člen věrnostního programu má také možnost sbírat věrnostní body prostřednictvím udělování produktových recenzí na Stránkách. Člen Věrnostního programu, který zakoupí zboží v provozovně DECATHLON nebo na Stránkách získá 50 věrnostních bodů za každou recenzi jím zakoupeného produktu, která bude DECATHLONEM na Stránkách uveřejněna a označena jako „ověřená“. Obdobně, jak je uvedeno výše, budou tyto věrnostní body připisovány ve lhůtě 14 dní od uveřejnění recenze.

4.2. Zobrazení bodů
Člen programu se může o svých nasbíraných bodech kdykoliv informovat:
Prostřednictvím jednoduché žádosti na Informacích nejbližší prodejny DECATHLON,
Přes přihlášení zákazníka na svůj osobní účet na webu.
Věrnostní body nemají žádnou tržní hodnotu a jsou nepřevoditelné.

4.3. Platnost bodů
Věrnostní body zůstávají platné po dobu 12 měsíců od poslední platby, při které bylo zadáno členské číslo, popř. číslo dříve vydané věrnostní karty, za zboží na pokladně.

5 – Věrnostní šeky

Věrnostní šeky jsou platné na veškeré zboží každé prodejny značky DECATHLON (akceptujících měnu zmíněnou na věrnostním šeku) po dobu 3 měsíců od jejich vydání. Věrnostní šek nemůže být v žádném případě postoupen jiné osobě, vyměněn nebo prodán. Věrnostní šek není možné směnit za peníze. Pokud využijete k uhrazení celé objednávky nebo její části věrnostní šek, jako náhradu obdržíte elektronickou dárkovou kartu v dané hodnotě.

6 – Zodpovědnost společnosti DECATHLON

DECATHLON nezodpovídá za ztráty a škody jakékoliv povahy vztahující se k věrnostnímu programu jako jsou škody způsobené např. zpožděním, špatnou distribucí, problémy připojení k internetu a jakýmikoliv dalšími událostmi mimo kontrolu společnosti DECATHLON.

7 – Změna údajů

Veškeré změny uvedených informací musí být oznámeny:
Jednoduchým sdělením na Informacích nejbližší prodejny DECATHLON,
Přes přihlášení zákazníka na svůj osobní účet na Stránkách,
E-mailem na adresu: [email protected].
Zákazník zaručuje přesnost a aktuálnost podaných informací a pouze on bude odpovědný za údaje chybné, nekompletní nebo neaktuální.

8 – Ztráta nebo krádež karty

V případě ztráty nebo krádeže věrnostní karty by měl majitel tuto skutečnost oznámit společnosti DECATHLON v co nejkratší době. Karta bude zrušena a nahrazena novým členským číslem. Členovi zůstanou zachovány všechny dosud získané body a ostatní výhody.

9 – Prodloužená lhůta pro vrácení produktů

Zákazník, který je registrován do věrnostního programu DECATHLON, má na základě členství v tomto programu a těchto podmínek možnost prodloužení lhůty pro vrácení zakoupeného zboží. Člen programu může zakoupené zboží vrátit ve lhůtě 365 dní od jeho zakoupení. Na vrácení v této lhůtě se přiměřeně uplatní podmínky jako v případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VII Všeobecných obchodních podmínek DECATHLON dostupných na: https://www.decathlon.cz//obchodni-podminky_lp-14K2IA . Prodlouženou lhůtu pro vrácení má možnost člen programu využít při nákupu zboží v jedné z prodejen DECATHLONU nebo nákupu na Stránkách. Produkt musí být nepoužitý, v originálním obalu, se všemi visačkami a ve stavu, v jakém byl zakoupen. V případě, že došlo ke snížení hodnoty produktu v důsledku nakládání s tímto produktem jinak, než je nutné pro seznámení se s jeho vlastnostmi, odpovídá zákazník DECATHLONU za toto snížení.