PODMÍNKY VÝKUPU V RÁMCI PROJEKTU „Buyback“

SPOLEČNOSTI DECASPORT S.R.O.

Společnost DECASPORT s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00, Praha 4, IČ: 28972350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 156924, provozovatel sítě prodejen DECATHLON v ČR (dále jen „Decathlon“) tímto zveřejňuje podmínky výkupu sportovního vybavení v rámci projektu „Buyback“ (dále také „Podmínky“), které platí pro výkup použitého sportovního vybavení, které bude dále nabízeno k prodeji na e-shopu na internetových stránkách www.decathlon.cz (dále jen „Stránky“).

I. Výkup zboží

Decathlon v rámci projektu Buyback vykupuje výhradně následující produkty:

o jízdní kola a koloběžky (vyjma elektrokoloběžek);
o batohy;
o rakety (tenisové, badmintonové a squashové);
o lyže, snowboardy a běžky;
o fitness vybavení (jmenovitě posilovací tyče, kotouče, kettlebelly, sady činek, stepy, posilovací lavice, posilovací bradla, posilovací hrazdy a posilovací věže);
o nafukovací paddleboardy a kajaky;
o turistické hole a hole na nordic walking;
o kempingový nábytek (jmenovitě kempingové lehátko, skládací židle, kempingová skříňka, kempingová kuchyňská skříňka, kempingový stůl a kempingový vozík);
o boxovací pytle a hrušky;
o oblečení na treking a kemping v hodnotě nad 900 Kč (jmenovitě bunda, vatovaná bunda, hřejivá bunda, bunda 3v1, vesta, nepromokavá bunda, péřová bunda, fleecová mikina, kalhoty a hřejivé kalhoty) o dětské turistické boty v hodnotě nad 500 Kč (značky Quechua, Forclaz a Wedze)

zakoupené v rámci sítě prodejen Decathlon a nebo na Stránkách (dále jen “Zboží”). Decathlon si vyhrazuje právo odmítnout výkup jiných produktů než těch, které odpovídají popisu dle tohoto článku. Zároveň je Decathlon oprávněn vykoupit i jiné než výše uvedené produkty dle individuální domluvy s vlastníkem Zboží. Zboží určené k výkupu musí být v plně funkčním stavu, nesmí vykazovat zjevné vady, které by mohly bránit jeho okamžitému použití. Dále musí být Zboží v dobrém vizuálním stavu, čisté, suché a odpovídat hygienickým standardům.

Při zájmu o výkup musí vlastník Zboží dopravit toto Zboží fyzicky na některou z prodejen Decathlonu v rámci České republiky. Decathlon zjistí výkupní hodnotu (dále jen “Cena”) Zboží prohlídkou na místě. Cena je stanovena na základě transparentních kritérií dle stáří a stavu produktu. Tato kritéria jsou k dispozici k nahlédnutí v provozovnách Decathlonu. Před návštěvou jedné z prodejen Decathlon může vlastník Zboží k výpočtu Ceny využít také kalkulačku dostupnou na Stránkách (dále jen “Kalkulačka”). Výpočet prostřednictvím Kalkulačky je pouze orientační a Decathlon je jako jediný oprávněn stanovit konečnou Cenu pro výkup Zboží. V případě, že Decathlon přistoupí na výkup Zboží, které vykazuje zjevné vady bránící jeho okamžitému použití, je oprávněn snížit Cenu o náklady, které bude nutno vynaložit na opravu pro uvedení do stavu způsobilého k okamžitému použití a odchýlit se tak od výše uvedených kritérií.

II. Uzavření smlouvy

V případě, že vlastník Zboží s navrhovanou Cenou souhlasí, poskytne Decathlonu potřebné informace a součinnost tak, aby mohla být mezi vlastníkem Zboží a Decathlonem uzavřena Smlouva o zpětném odkupu, na základě které přejde vlastnické právo ke Zboží z vlastníka Zboží na Decathlon (dále jen “Smlouva”). Vlastník Zboží tak poskytne Decathlonu své celé jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště a emailovou adresu. Tyto vlastníkem Zboží poskytnuté osobní údaje budou automaticky vygenerovány z jeho zákaznického účtu vedeného Decathlonem na základě Všeobecných podmínek věrnostního programu Decathlon, které jsou dostupné na Stránkách:

https://www.decathlon.cz/obchodni-podminky_lp-14K2IA

Pro využití této služby je nutné mít založen zákaznický účet Decathlon. Pro účely uzavření Smlouvy pak mohou být zadané osobní údaje ověřeny s občanským průkazem, pasem nebo jiným identifikačním dokladem vlastníka Zboží. Decathlon není oprávněn pořizovat fotokopie identifikačních dokladů a jakkoli je uchovávat, je však oprávněn tyto informace po vlastníkovi Zboží požadovat za účelem dostatečné identifikace ve Smlouvě. Vyjma těchto údajů bude ve Smlouvě dále uveden faktický stav Zboží, budou zaznamenány jeho případné vady a bude zde uvedena konečná Cena. Vlastník Zboží svým podpisem stvrdí souhlas s Cenou a uvedenými informacemi. Svým podpisem vlastník Zboží dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle Zásad zpracování osobních údajů dostupných na Stránkách:

www.decathlon.cz/zpracovani-osobnich-udaju_lp-JD0ORT

III. Úhrada

V okamžiku, kdy je mezi vlastníkem Zboží a Decathlonem platně uzavřena Smlouva dle výše uvedeného, vznikají stranám vzájemná práva a povinnosti.

K výplatě Ceny dochází v okamžiku platného uzavření Smlouvy. Vlastník Zboží je povinen předat Zboží Decathlonu ve stavu daném těmito Podmínkami a Decathlon se zavazuje vyplatit vlastníkovi Zboží Cenu. Okamžikem vyplacení Ceny a faktickým předáním Zboží dochází k přechodu vlastnického práva ke Zboží.

Cena je Decathlonem vyplacena na dárkovou kartu Decathlon v digitální podobě a to ve Smlouvou stanovené výši. Digitální dárková karta dle předchozí věty je tak vlastníkovi Zboží automaticky zaslána v okamžiku uzavření Smlouvy na emailovou adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. Na tuto emailovou adresu je vlastníkovi Zboží zaslána také kopie Smlouvy ve formátu pdf. Za správnost uvedené emailové adresy nese odpovědnost vlastník Zboží. Po odeslání dárkové karty v digitální podobě na email vlastníka Zboží není možné emailovou adresu pro odeslání dárkové karty změnit nebo kartu zaslat opakovaně. Předchozí věta platí obdobně také pro zaslání Smlouvy. Platnost dárkové karty je 2 roky a může být uplatněna v kterékoliv z prodejen Decathlonu nebo při nákupu na Stránkách. Dárkovou kartu není možné vrátit nebo jiným způsobem směnit za peníze. Případné vrácení zboží zakoupeného prostřednictvím dárkové karty se pak řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Decathlonu dostupnými na:

https://www.decathlon.cz/obchodni-podminky_lp-14K2IA .

Výkup Zboží není realizován v rámci věrnostního programu Decathlon. Vlastníkovi Zboží nebudou v případě původního nákupu Zboží v rámci věrnostního programu získané body zpětně odečteny.

Decathlon je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv v budoucnu změnit.
Tyto Podmínky jsou účinné od 17.5. 2024