Pohorky, turistick√° obuv

Kvalitn√≠ turistick√© boty jsou z√°klad pro pŇô√≠jemn√Ĺ pobyt v pŇô√≠rodńõ. KaŇĺd√° outdoorov√° obuv mus√≠ m√≠t dobr√© tlumen√≠ a fixaci chodidla, ale z√°roveŇą si zachov√°vat svou prodyŇ°nost. V pŇô√≠padńõ pohybu ve vlhku je dŇĮleŇĺit√©, aby byly boty vybaven√© nepromokavou membr√°nou. NezapomeŇąte se tak√© pod√≠vat na naŇ°e turistick√© ponoŇĺky, kter√© v√°s ochr√°n√≠ nejen pŇôed puch√ĹŇôi, nebo na outdoorov√© sand√°ly.

Skip categories and go to listing products Skip categories and go to filters
Podr√°Ňĺka turistick√© boty.
JAK VYBRAT TURISTICK√Č BOTY Spr√°vnńõ padnouc√≠ turistick√° obuv je spoleńćnńõ s batohem nejdŇĮleŇĺitńõjŇ°√≠m vybaven√≠m na vaŇ°e cesty...
1¬†899¬†Kńć -26%
1¬†399¬†Kńć
*Od 19. 5. 2023 aŇĺ do vyńćerp√°n√≠ z√°sob
2¬†799¬†Kńć -17%
2¬†299¬†Kńć
*Od 12. 5. 2023 aŇĺ do vyńćerp√°n√≠ z√°sob
1¬†899¬†Kńć -21%
1¬†499¬†Kńć
*Od 25. 5. 2023 aŇĺ do vyńćerp√°n√≠ z√°sob
4.4/5 podle 43760 Hodnocení z webu a z prodejen

Pohorky

Pohorky jsou typ obuvi, kter√Ĺ se vyznańćuje sv√Ĺm univerz√°ln√≠m vyuŇĺit√≠m a pohodlnost√≠. Tyto boty jsou ide√°ln√≠ pro rŇĮzn√© aktivity, jako je turistika, vych√°zky nebo voln√Ĺ ńćas. Pohorky se vyr√°bńõj√≠ z kvalitn√≠ch materi√°lŇĮ, kter√© zajiŇ°Ň•uj√≠ odolnost proti opotŇôeben√≠ a vodńõodolnost. VńõtŇ°ina pohorek m√° tak√© gumovou podr√°Ňĺku, kter√° poskytuje dobrou trakci a stabilitu na rŇĮzn√Ĺch povrŇ°√≠ch. Design pohorek je ńćasto sportovn√≠ a modern√≠, ale tak√© se daj√≠ naj√≠t pohorky v klasick√©m stylu. Pohorky jsou k dispozici ve velk√©m mnoŇĺstv√≠ barev a vzorŇĮ, takŇĺe si mŇĮŇĺete vybrat ty, kter√© se v√°m l√≠b√≠ nebo kter√© nejl√©pe zapadaj√≠ do vaŇ°eho stylu outdoorov√©ho obleńćen√≠.
Mezi dalŇ°√≠ v√Ĺhody pohorek patŇô√≠:pohodln√° a prodyŇ°n√° st√©lka, zpevnńõn√≠ kotn√≠ku, snadn√© a rychl√© obut√≠ a vyzut√≠. Pohorky jsou tak√© vhodn√© pro lidi, kteŇô√≠ tr√°v√≠ hodnńõ ńćasu na nohou nebo pro ty, kteŇô√≠ hledaj√≠ pohodlnou a univerz√°ln√≠ obuv pro vŇ°edn√≠ den. V z√°vńõru lze Ňô√≠ci, Ňĺe pohorky jsou skvńõlou volbou pro vŇ°echny, kteŇô√≠ hledaj√≠ pohodlnou, univerz√°ln√≠ a stylovou obuv, kter√° je vhodn√° pro rŇĮzn√© aktivity.

Podr√°Ňĺka turistick√© obuvi

Podr√°Ňĺka turistick√© obuvi je jednou z nejdŇĮleŇĺitńõjŇ°√≠ch ńć√°st√≠. ZajiŇ°Ň•uje totiŇĺ bezpeńćnost a pohodl√≠ pŇôi chŇĮzi po rŇĮzn√Ĺch ter√©nech. Existuj√≠ rŇĮzn√© typy podr√°Ňĺek, kter√© se liŇ°√≠ sv√Ĺmi vlastnostmi a urńćen√≠m. NapŇô√≠klad podr√°Ňĺky urńćen√© pro turistiku v hor√°ch by mńõly b√Ĺt odoln√© proti podkluzov√°n√≠ po kamen√≠ a snńõhu, zat√≠mco podr√°Ňĺky pro turistiku po rovinat√©m ter√©nu by mńõly b√Ĺt sp√≠Ň°e urńćen√© pro chŇĮzi po asfaltu nebo mńõkk√©m povrchu.
Mezi nejdŇĮleŇĺitńõjŇ°√≠ vlastnosti podr√°Ňĺek patŇô√≠: Trakce: schopnost podr√°Ňĺky zachytit se na povrchu a udrŇĺet stabilitu. Odolnost proti opotŇôeben√≠: schopnost podr√°Ňĺky vydrŇĺet dlouhodob√© pouŇĺ√≠v√°n√≠ bez znateln√©ho opotŇôeben√≠. Tlumic√≠ vlastnosti: schopnost podr√°Ňĺky tlumit n√°razy a vibrace pŇôi chŇĮzi, coŇĺ sniŇĺuje √ļnavu nohou a kloubŇĮ. Nńõkter√© typy podr√°Ňĺek jsou vybaveny speci√°ln√≠mi prvky, jako jsou Ň°tńõrbiny pro odvod vody nebo kl√≠nky pro lepŇ°√≠ trakci v ter√©nu.
DŇĮleŇĺit√© je tak√© vńõdńõt, Ňĺe podr√°Ňĺky se opotŇôebov√°vaj√≠ a bńõhem ńćasu ztr√°cej√≠ sv√© vlastnosti. Je dŇĮleŇĺit√© je pravidelnńõ kontrolovat a vymńõŇąovat, pokud je potŇôeba, aby se udrŇĺela bezpeńćnost a pohodl√≠ pŇôi chŇĮzi.V z√°vńõru lze Ňô√≠ci, Ňĺe podr√°Ňĺka pohorek je jedn√≠m z nejdŇĮleŇĺitńõjŇ°√≠ch prvkŇĮ tńõchto bot, kter√° zajiŇ°Ň•uje bezpeńćnost a pohodl√≠ pŇôi chŇĮzi po rŇĮzn√Ĺch ter√©nech. Je dŇĮleŇĺit√© vńõnovat pozornost vlastnostem podr√°Ňĺky a zvolit si ten spr√°vn√Ĺ typ pro konkr√©tn√≠ ter√©n a √ļńćel. A tak√© pamatovat na to, Ňĺe podr√°Ňĺky se opotŇôebov√°vaj√≠ a bńõhem ńćasu ztr√°cej√≠ sv√© vlastnosti, takŇĺe je potŇôeba je pravidelnńõ kontrolovat a pohorky obmńõŇąovat, pokud je to nutn√©.Je dŇĮleŇĺit√© tak√© poznamenat, Ňĺe kvalitn√≠ podr√°Ňĺky mohou b√Ĺt investic√≠ do vaŇ°eho pohodl√≠ a bezpeńćnosti, proto byste nemńõli Ň°etŇôit na kvalitńõ podr√°Ňĺky, pokud chcete m√≠t dobrou zkuŇ°enost s turistikou.
V neposledn√≠ Ňôadńõ je vhodn√© zvaŇĺovat tak√© vńõc jako je pŇôizpŇĮsoben√≠ podr√°Ňĺky vaŇ°im potŇôeb√°m a tak√© vńõnovat pozornost rozmńõru a velikosti outdoorov√Ĺch bot. V ide√°ln√≠m pŇô√≠padńõ by mńõla b√Ĺt podr√°Ňĺka pŇôizpŇĮsobena vaŇ°emu chodidlu a boty by mńõly b√Ĺt ve spr√°vn√© velikosti, aby vaŇ°e prsty mńõly dostatek prostoru.

d√°rkovou kartou

Darovat d√°rkovou kartu