Outdoorové boty

Turistick√© boty jsou z√°kladem vaŇ°√≠ outdoorov√© v√Ĺbavy. PŇôi v√Ĺbńõru je dŇĮleŇĺit√© zv√°Ňĺit ter√©n, ve kter√©m se budete pohybovat, a intenzitu, s jakou budete na sv√© v√Ĺlety vyr√°Ňĺet. Boty v√°m mus√≠ v prvn√≠ Ňôadńõ dobŇôe sedńõt, aby byly pohodln√©. D√°le je tŇôeba zamńõŇôit se na jejich vodoodpudivost potaŇĺmo nepromokavost, v√ĹŇ°ku stŇôihu, hloubku vzorku podr√°Ňĺky a pouŇĺit√© materi√°ly. Kromńõ bot zde pro v√°s m√°me tak√© nab√≠dku outdoorov√Ĺch sand√°lŇĮ, impregnac√≠, vloŇĺek a dalŇ°√≠ch doplŇąkŇĮ k obuvi.

Skip categories and go to listing products Skip categories and go to filters
Podr√°Ňĺka turistick√© boty.
JAK VYBRAT TURISTICK√Č BOTY Spr√°vnńõ padnouc√≠ turistick√° obuv je spoleńćnńõ s batohem nejdŇĮleŇĺitńõjŇ°√≠m vybaven√≠m na vaŇ°e cesty...
399¬†Kńć -42%
229¬†Kńć
*Od 21. 9. 2023 aŇĺ do vyńćerp√°n√≠ z√°sob
114,50¬†Kńć/ks
4.4/5 podle 66489 Hodnocení z webu a z prodejen

Outdoorové boty

Outdoorov√© boty jsou speci√°lnńõ navrŇĺen√© boty pro chŇĮzi a outdoorov√© aktivity, jako je turistika, horolezectv√≠ a treking. Tyto boty jsou obvykle vyrobeny ze speci√°ln√≠ch materi√°lŇĮ, jako je kŇĮŇĺe nebo syntetick√© materi√°ly, a jsou navrŇĺeny tak, aby byly pohodln√©, odoln√© a bezpeńćn√© pro chŇĮzi v rŇĮzn√Ĺch ter√©nech. PŇôi v√Ĺbńõru outdoorov√Ĺch bot je dŇĮleŇĺit√© zv√°Ňĺit nńõkolik faktorŇĮ vńćetnńõ typu aktivity, kterou budete dńõlat, typu ter√©nu, ve kter√©m budete chodit, a vaŇ°ich osobn√≠ch poŇĺadavkŇĮ. PŇôed koup√≠ bot si je dostateńćnńõ vyzkouŇ°ejte, abyste si byli jist√≠, Ňĺe v√°m na noze sed√≠. Boty mŇĮŇĺete sladit se sv√Ĺm outdoorov√Ĺm obleńćen√≠m.

V√ĹŇ°ka turistick√Ĺch bot

N√≠zk√© turistick√© boty: Tyto boty jsou navrŇĺeny tak, aby se noha dobŇôe pohybovala a boty byly pohodln√© pŇôi chŇĮzi. Jsou vhodn√© pro turistiku nebo proch√°zky po rovinat√©m ter√©nu.
StŇôednńõ vysok√© turistick√© boty: Tyto boty jsou vyŇ°Ň°√≠ neŇĺ n√≠zk√© boty a jsou navrŇĺeny tak, aby poskytovaly vńõtŇ°√≠ podporu a ochranu nohy. Jsou vhodn√© pro turistiku v n√°rońćnńõjŇ°√≠m ter√©nu nebo pro chŇĮzi po hor√°ch.
Vysok√© turistick√© boty: Tyto boty jsou nejvyŇ°Ň°√≠ ze vŇ°ech turistick√Ĺch bot a jsou navrŇĺeny tak, aby poskytovaly maxim√°ln√≠ podporu a ochranu nohy. Jsou souńć√°st√≠ outdoorov√©ho vybaven√≠ do n√°rońćn√©ho ter√©nu.

Outdoorov√© boty do nen√°rońćn√©ho ter√©nu

Outdoorov√© boty do nen√°rońćn√©ho ter√©nu jsou boty, kter√© jsou navrŇĺeny pro chŇĮzi po rovinat√©m nebo m√≠rnńõ kopcovit√©m ter√©nu, jako jsou napŇô√≠klad lesn√≠ cesty nebo okraje hor. Tyto boty jsou obvykle niŇĺŇ°√≠ neŇĺ boty pro n√°rońćnńõjŇ°√≠ ter√©n a jsou vyrobeny z lehńć√≠ch materi√°lŇĮ, aby byly pohodln√© pŇôi chŇĮzi. Pokud hled√°te outdoorov√© boty do nen√°rońćn√©ho ter√©nu, mńõli byste zv√°Ňĺit nńõkolik faktorŇĮ vńćetnńõ vodńõodolnosti, podr√°Ňĺky, mezipodeŇ°ve a Ň°nńõrov√°n√≠. Mńõly by b√Ĺt pohodln√© a dobŇôe sedńõt na noze, abyste se c√≠tili pohodlnńõ pŇôi chŇĮzi.
Vhodn√Ĺmi moŇĺnostmi pro outdoorov√© boty do nen√°rońćn√©ho ter√©nu jsou napŇô√≠klad n√≠zk√© nebo stŇôednńõ vysok√© boty s protiskluzovou podr√°Ňĺkou a vodńõodolnou kŇĮŇĺ√≠ nebo syntetick√Ĺmi materi√°ly. Mńõly by m√≠t tak√© dobr√© Ň°nńõrov√°n√≠, abyste mohli boty dobŇôe ut√°hnout a zabr√°nit tak vklouznut√≠ nohy. PŇôi v√Ĺbńõru turistick√Ĺch bot do nen√°rońćn√©ho ter√©nu byste mńõli tak√© zv√°Ňĺit sv√© osobn√≠ preference a potŇôeby. NapŇô√≠klad pokud m√°te citlivou kŇĮŇĺi nebo nohy, mŇĮŇĺete cht√≠t zvolit boty s mńõkkou vloŇĺkou nebo s vyj√≠matelnou vloŇĺkou pro vńõtŇ°√≠ pohodl√≠. Kromńõ toho byste mńõli zv√°Ňĺit i rozpońćet a kvalitu bot. Kvalitn√≠ boty mohou b√Ĺt draŇĺŇ°√≠, ale obvykle se vyplat√≠ do nich investovat vzhledem k vńõtŇ°√≠mu pohodl√≠ a delŇ°√≠ Ňĺivotnosti.

Outdoorov√© boty do n√°rońćn√©ho ter√©nu

Outdoorov√© boty do n√°rońćn√©ho ter√©nu jsou boty, kter√© jsou navrŇĺeny pro chŇĮzi po n√°rońćn√©m ter√©nu, jako jsou napŇô√≠klad horsk√© cesty nebo ledovce. Tyto boty jsou obvykle vyŇ°Ň°√≠ neŇĺ boty pro nen√°rońćn√Ĺ ter√©n a jsou vyrobeny ze silnńõjŇ°√≠ch a odolnńõjŇ°√≠ch materi√°lŇĮ, aby poskytovaly lepŇ°√≠ podporu a ochranu nohy. Pokud hled√°te outdoorov√© boty do n√°rońćn√©ho ter√©nu, mńõli byste zv√°Ňĺit nńõkolik faktorŇĮ vńćetnńõ vodńõodolnosti, podr√°Ňĺky, mezipodeŇ°ve a Ň°nńõrov√°n√≠. Mńõly by b√Ĺt pohodln√© a dobŇôe sedńõt na noze, abyste se c√≠tili pohodlnńõ pŇôi chŇĮzi v n√°rońćn√©m ter√©nu.
Nńõkter√© vhodn√© moŇĺnosti pro outdoorov√© boty do n√°rońćn√©ho ter√©nu jsou napŇô√≠klad stŇôednńõ vysok√© nebo vysok√© boty s protiskluzovou podr√°Ňĺkou a vodńõodolnou kŇĮŇĺ√≠ nebo syntetick√Ĺmi materi√°ly. Mńõly by m√≠t tak√© dobr√© Ň°nńõrov√°n√≠ a podporu kotn√≠ku, abyste mohli boty dobŇôe ut√°hnout a zabr√°nit tak klouz√°n√≠ nohy uvnitŇô boty.

d√°rkovou kartou