Testování a certifikace značky Easybreath

V tomto článku se zaměříme na testy bezpečnosti, kontroly kvality a osvědčení šnorchlovací masky Easybreath, na jejichž základě lze tento produkt označit jako vhodný k používání. Záměrně necháme stranou všechny testy provedené spolupracovníky Decathlonu během vývoje produktu a podíváme se pouze na kvalitativní a bezpečnostní testy provedené nezávislými institucemi s odborností v oblasti potápění.

Jan Brodníček
19/11/2021
Značky a inovace

Šnorchlovací maska Easybreath: Produktové normy

Jako většina pomůcek na potápění, i maska Easybreath spadá do kategorie PPE (Personal Protective Equipment = Osobní ochranné vybavení). Dle zákona to znamená, že výrobci jsou povinni splnit určité požadavky a zásady, které vycházejí z kvalitativních a bezpečnostních norem. Masky Easybreath se týkají dva bezpečnostní požadavky: pro šnorchly a pro potápěcí masky. Tyto testy a osvědčení byly provedeny institutem INPP (National Institute of Professional Diving = Národní institut profesionálního potápění), což je nezávislá instituce se sídlem v Marseille ve Francii.

Výňatek ze zprávy INPP potvrzuje shodu se základními požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (norma pro šnorchl NF EN 1972 a norma pro masku NF EN 16805).

TESTY PROVEDENÉ INSTITUCÍ DAN EUROPE

Naši šnorchlovací masku testovala a následně schválila i další nezávislá instituce potápění, DAN Europe (Diver Alert Network). Instituce DAN je jedním ze světových lídrů na poli lékařského a vědeckého výzkumu bezpečnosti při potápění. 

Od roku 1994 provádí DAN Europe výzkumy týkající se medicíny a psychologie v potápění. Výsledky získané výzkumníky DAN jsou referenčními materiály pro celou mezinárodní lékařskou komunitu, která se věnuje výzkumům potápění. 

Všechny dýchací testy provedené s maskou Easybreath v klidu i při zátěži potvrzují, že maska je pro používání naprosto bezpečná. Šlo například o dýchací test provedený v suchém obleku, který chrání senzory během testování ve vodě.

KARDIORESPIRAČNÍ TESTY

Návrhářský tým Subea spolupracoval také s nezávislou agenturou Sport Control (SC). Jde o tým specializovaný na oblast sportovní ergonomie, který sídlí ve městě Biarritz ve Francii. Zaměřuje se na spolupráci při výrobě a validaci sportovních produktů a doplňků z lékařského hlediska.

Lékařské týmy měřily kardiorespirační údaje účastníků během submaximálního zátěžového testu provedeného skupinou dospělých a dětských testujících za použití ergocyklu a při plavání s maskou Easybreath. 

Analýza fyziologických údajů (míra spotřebovaného kyslíku, respirační kvocient, ventilační výdechový průtok, srdeční frekvence a míra příjmu oxidu uhličitého) byla provedena konzultačním lékařem týmu SC, který zjistil, že tento produkt je během běžného používání při šnorchlování naprosto bezpečný, pokud jej používají jednotlivci, kteří netrpí žádným existujícím nebo neléčeným kardiorespiračním onemocněním.

DŮSLEDKY PŮSOBENÍ CO₂ NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA

Dnešní vzduch obsahuje přibližně 0,04 % oxidu uhličitého. Ve vyšších koncentracích může být tento plyn nebezpečný. Maximální limit vystavení je 3 % po dobu 15 minut. Tato koncentrace nesmí být překročena. S rostoucím obsahem CO₂ se zvyšuje i dopad na zdraví člověka. Například při koncentraci 4 % se zvyšuje dechová frekvence, při koncentraci 10 % se objevují potíže s viděním, třes a pocení. Při 15% koncentraci člověk ztrácí vědomí. 

Hodnota C0₂ naměřená v masce Easybreath je mírně nad 2% koncentrací ve vdechovaném vzduchu, což znamená, že pro zdravého člověka šnorchlování s touto maskou nepředstavuje žádný risk.

VÁŠ NÁZOR SE POČÍTÁ

Opravdový test našich produktů: maska Easybreath, která byla na trh uvedena v roce 2014, je jedním z nejoblíbenějších produktů společnosti Decathlon. Naše týmy obdržely více než 11 000 recenzí od zákazníků z celého světa. Tyto komentáře jsou pro naše vývojové týmy velmi užitečné, protože jim pomáhají vyhodnotit kvalitu výrobků a spokojenost zákazníků. 

Pokud například hodnocení výrobku spadne pod 3 hvězdičky z 5 (a u výrobku je alespoň 20 komentářů za rok), Decathlon se zavazuje, že tento výrobek stáhne z prodeje.

PATENTOVANÁ INOVACE: ZVOLTE ORIGINÁL!

Věděli jste, že maska Easybreath z Decathlonu byla vynalezena jako vůbec první celoobličejová šnorchlovací maska na světě? Ve většině zemí světa k ní také byly podány patenty. Maska Easybreath byla uvedena na trh v roce 2014 a od té doby se objevilo mnoho jejích kopií. 

Decathlon pochopitelně nemůže garantovat bezpečnost kopií vyráběných jinými firmami a to, zda tyto kopie splňují normy bezpečnosti a požadavky kvality, na které při vývoji originálního výrobku sám klade maximální důraz. 

Šnorchlování je outdoorová aktivita, která s sebou nese jistou míru nebezpečí a rizika. Proto dostane každý zákazník při nákupu masky Easybreath kompletní instrukce ohledně jejího používání (jak masku používat, jak vybrat správnou velikost) a ohledně bezpečnosti: například, že maska není vhodná pro děti mladší 10 let a měla by být používána pouze pro šnorchlování u hladiny, a ne při sportovním plavání. Decathlon nemůže žádným způsobem zaručit, že tyto standardy splňují i kopie masky, které se aktuálně na trhu nachází. Proto věřte originálu masky Easybreath!