Přehled různých typů jógy

Jóga je holistická praxe s původem ve starověké Indii. V průběhu tisíců let se z původního duchovního cvičení vyvinula do řady rozmanitých disciplín, z nichž každá má svou vlastní filozofii a specifické techniky praktikování. Slovo „jóga“ pochází ze sanskrtského slova „yuj“, tedy sjednotit se nebo se připojit, což vyjadřuje její základní cíl: sjednotit mysl a tělo a také individuální já s univerzálním vědomím. Jóga podporuje jak fyzické zdraví, tak duševní pohodu. Cílem všech jógových disciplín je seberealizace a vnitřní mír, způsoby používané k dosažení těchto cílů se ale v jednotlivých disciplínách výrazně liší. Některé druhy jógy kladou důraz na provádění náročných ásan, zatímco jiné upřednostňují meditaci a ovládání dechu. Při prozkoumávání světa jógy se setkáte s různými styly, z nichž každý má svá specifika.

Alena Kadlčíková
12/09/2023
Rada

Ashtanga

Ashtanga jóga je dynamický styl jógy založený na dodržování specifické sekvence pozic navržené tak, aby rozvíjela fyzickou sílu a flexibilitu i duševní soustředění. Praxe vyvinutá K. Pattabhi Joisem probíhá v souladu s osmidílnou cestou, kterou představil mudrc Patanjali v jógových sútrách. Ashtanga spočívá v kladení důrazu na synchronizaci dechu s pohybem, která vede k dynamické a plynulé praxi. Sladění pohybu a dechu vytváří vnitřní teplo a pročišťuje tělo. Cvičení se skládá z postupného provádění série pozic. Praxe začíná primární sérií a postupně přechází k náročnějším sekvencím. Přesné řazení ásan a jejich intenzivní opakování umožňuje při praxi snadno sledovat pokrok. Ashtanga vyžaduje naprostou duševní i fyzickou koncentraci, což z ní dělá ideální volbu pro ty, kteří hledají fyzicky náročnou a zároveň vysoce meditativní aktivitu.

Vinyasa

Vinyasa jóga je založená na plynulém přecházení mezi jednotlivými pozicemi na základě dechu. Sanskrtský termín „vinyasa“, česky „umístit zvláštním způsobem“, znamená provádění plynulých a neotřelých sekvencí pozic, které plynule přecházejí z jedné do druhé. Každý pohyb je propojen s nádechem nebo výdechem, což podporuje hlubokou přítomnost a duchovní bdělost. Praxe může být velmi kreativní a umožňuje instruktorům vytvářet dynamické sekvence, které přesně vyhovují potřebám a schopnostem jejich studentů. Neustálý pohyb a měnící se ásany dělají z vinyasy vynikající kardiovaskulární cvičení, praxe ale zároveň díky důrazu na pozorné dýchání podporuje relaxaci a meditaci. Plynulá praxe vinyasa jógy pomáhá budovat sílu, zvyšovat flexibilitu a rovnováhu, ale také usnadňuje meditaci, která spojuje tělo, dech a mysl.

Hatha jóga

Hatha jóga zahrnuje širokou škálu tradičních praktik a je často považována za základ moderní jógy. Termín „hatha“ pochází ze sanskrtských slov „ha“ (slunce) a „tha“ (měsíc), symbolizujících rovnováhu mezi protiklady. Cílem hatha jógy je nastolit rovnováhu mezi tělem a myslí prováděním statických pozic (ásan), kontrolováním dechu (pránájámou) a meditací. Lekce hatha jógy zahrnují vědomé ovládání dechu (pránájámu), které podporuje stav klidu a vnitřního uvědomění. Její povaha umožňuje jogínům, aby byli plně přítomni v každé pozici. Hatha jóga je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Její praktikování slouží ke zdokonalování jednotlivých pozic, jakož i nejrůznějších dýchacích technik, což vytváří hluboké spojení mezi tělem, dechem a vlastním já.

Jin jóga

Jin jóga má pomalejší tempo a zaměřuje se na hluboké pojivové tkáně těla a jejich stimulaci prostřednictvím dlouhého setrvávání v jednotlivých pozicích. Dlouhá výdrž v ásanách (obvykle 3 až 5 minut) umožňuje uvolnění svalů a usnadňuje jemné protažení fascií a kloubů. Holistický přístup jin jógy, zakořeněný ve starověké východní moudrosti, si klade za cíl harmonizovat tok energie v těle, podporovat uzdravování a zvyšovat celkovou pohodu. Spojením provádění jógových pozic a cíleného tlaku na konkrétní akupresurní body pomáhá jin jóga vyvážit tělesnou životní energii neboli „qi“. Její praxe zapojuje nejen fyzické tělo, zaměřuje se také na emoce, myšlenky a energetickou nerovnováhu. Jin jóga zvyšuje flexibilitu a pohyblivost kloubů a zároveň podporuje meditativní a introspektivní myšlení. Je zvláště vhodná pro ty, kteří se zotavují po zranění, hledají úlevu od stresu nebo chtějí odpočinkové kompenzační cvičení.

Kundalini jóga

Kundalini jóga je duchovně orientovaná praxe, která se zaměřuje na probuzení spící duchovní energie známé jako kundalini. Tento styl propojuje dynamické ásany, práci s dechem, meditaci a zpívání manter. Pomocí praxe kundalini jógy dochází k aktivaci energie šakti a k jejímu šíření přes čakry (energetická centra podél páteře). Cílem kundalini jógy je dosáhnout zvýšeného stavu vědomí, seberealizace a duchovního probuzení. Praxe často začíná zahřívacími cvičeními, která přecházejí do krijí (specifických sekvencí pozic, dechu a zvukových vibrací) zaměřujících se na různé fyzické, mentální a duchovní dimenze. Recitace manter zesiluje transformační účinky jógy tím, že umožňuje uvádět tělesnou energii do souladu s vyšším vědomím. Kundalini jóga povzbuzuje k využití vnitřní moudrosti a intuice. Její provádění nejen zvyšuje fyzickou vitalitu, ale také umožňuje prozkoumávání hlubin vlastního vědomí.

Bikram jóga

Bikram jóga, často označovaná jako „hot jóga“, je disciplína charakteristická tím, že se provádí ve vysokých teplotách. Metoda, kterou vytvořil Bikram Choudhury, sestává ze sekvence 26 ásan a dvou dechových cvičení prováděných v místnosti vyhřáté na teplotu přibližně 40 °Cě, v níž je také zvýšená vlhkost. Teplo zajišťuje větší flexibilitu, jednodušší detoxikaci a také větší benefity pro kardiovaskulární kondici. Sekvence pozic je sestavena tak, aby se postupně zapojovaly jednotlivé svaly, klouby a orgány. Praxe bikram jógy umožňuje jednoduché sledování pokroků a podporuje koncentraci a sebeuvědomění.

Restorativní jóga

Restorativní jóga je jemná praxe, která se zaměřuje na relaxaci, protažení a úlevu od stresu. Na rozdíl od dynamičtějších stylů jógy je restorativní jóga založená na výdrži v jednotlivých pozicích v rozmezí 5 až 20 minut. To tělu umožňuje uvolnit napětí, podporovat hojení a aktivovat parasympatický nervový systém, což navozuje stav hlubokého odpočinku. Použití pomůcek, jako jsou bolstery, přikrývky a bloky zajišťuje pohodlí a umožňuje tělu plně se v každé pozici uvolnit. Vědomé dýchání a dlouhá výdrž v jednotlivých ásanách usnadňuje plnou přítomnost v okamžiku a prostor pro introspekci. Restorativní jóga je ideálním prostředkem ke zpomalení moderního života poznamenaného neustálou intenzivní aktivitou a nárokem na výkony. Je obzvláště vhodná pro ty, kteří se potýkají se stresem, úzkostí nebo fyzickou únavou.

Existuje řada dalších jógových disciplín, se kterými je možné se setkat. Kromě základních stylů zmíněných v tomto článku lidé po celém světě praktikují třeba silově zaměřenou power jógu, párovou akro jógu, vzdušnou jógu prováděnou v závěsném systému nebo třeba tzv. chair jógu –⁠ tedy jógu se židlí vhodnou pro jedince s omezenou mobilitou. Ať už se chcete pořádně zapotit, nebo nechat odpočinout tělo i mysl, určitě pro sebe najdete tu správnou jógovou disciplínu. I šedesát minut šavásany je praxe jógy, proto se pohodlně oblečte, nachystejte si svou oblíbenou jógamatku a pusťte se do toho. Namasté.