Cvičení pro děti 2/2: Přínosy a sporty

Pro malé děti je pohyb velmi důležitý. Nejen že pomáhá udržovat aktivní životní styl a snižuje riziko vzniku obezity a nadváhy, ale také pomáhá udržovat dobré mentální zdraví dětí, snižuje stres, úzkosti a zlepšuje sociální interakci dítěte pomocí neustálého kontaktu s kolektivem a prostřednictvím spolupráce, her a zábavy. V tomto dvoudílném seriálu si řekneme, jak děti k fyzické aktivitě motivovat, jaké jsou pozitivní přínosy sportu nebo jaké jsou nejvhodnější sporty do začátků!

Adriana Máchová
18/08/2022
Tip

FYZICKÉ PŘÍNOSY

V minulém díle jsme si řekli, jak děti motivovat ke sportu . V tomto díle se podíváme na konkrétní přínosy a sporty, které se dají praktikovat již v útlém věku.

Pro děti je příliš snadné sklouznout do rutiny: škola, domov, jídlo, domácí úkoly a televize. A vzhledem k tomu, že zaneprázdnění rodiče se snaží skloubit práci a zábavu svých ratolestí, je někdy jednodušší nechat je hrát hry na tabletu nebo jiných zařízeních.

Bohužel děti jsou dnes méně aktivní než předchozí generace, takže přimět je k pohybu a sportovním aktivitám může maximalizovat jejich potenciál a pomoci žít zdravějším životním stylem. Sport může dětem prospět mnoha způsoby a my se na některé z nich podíváme:

Koordinace a rovnováha – děti, které se věnují sportu a pohybovým aktivitám, se učí lépe vnímat a ovládat své tělo, což pozitivně ovlivňuje koordinaci pohybů, jemnou i hrubou motoriku a celkovou rovnováhu. Osvojením si těchto schopností pak lze snadněji předcházet pádům a úrazům a navíc je lze využít v mnoha sportech i v běžném životě.

Plíce a srdce – vyšší fyzická aktivita zlepšuje také funkci a výkonnost srdce a plic. Trénovanější orgány vás pak nenechají ve štychu v běžném životě ani při výkonnostním sportování. 

Vyšší vytrvalost a síla – cvičení a sportování pomáhá posilovat svaly, což vede k celkovému zvýšení vytrvalosti a síly. Kromě samotného cvičení a každodenních aktivit přispívá zlepšení vytrvalosti a síly také k lepšímu metabolismu, což snižuje riziko obezity.

Postava a sebevědomí – pravidelné cvičení a pohyb je základem pro pevné a silné tělo. Děti, které častěji sportují jsou štíhlejší a především mají nižší pravděpodobnost rozvoje onemocnění jako jsou obezita nebo diabetes. Zvlášť v dnešní době, kdy se spousta mladých dospívajících dětí porovnává s nereálnými ideály krásy, si mohou někdy vytvořit negativní představu o svém těle. To je časté zejména u dívek. Prostřednictvím sportovních aktivit může mít dítě zdravější vnímání obrazu svého těla a vyšší sebevědomí.

PSYCHICKÉ A SPOLEČENSKÉ PŘÍNOSY

Méně stresu, lepší nálada – sport a cvičení může dětem pomoci tzv. vypustit páru. Umožňuje nechat stres a agresi na hřišti nebo v tělocvičně, což jim může pomoci zlepšit náladu a snížit pravděpodobnost, že se u nich v dospělosti objeví deprese či úzkosti. Při fyzické aktivitě se vyplavují endorfiny, což přispívá k pozitivnějšímu přístupu a lepší náladě. 

Zvýšení pozornosti – sportování vyžaduje tvůrčí a strategické myšlení, stejně jako zvýšenou pozornost a soustředění. Tyto dovednosti pomohou dětem ve třídě i v době, kdy začnou pracovat jako mladí dospělí a bude pro ně snazší udržet pozornost na jednotlivé úkoly a povinnosti.

Socializace a týmovost – kromě všech fyzických výhod spojených se sportem umožňuje sport dětem také navázat přátelství mimo školu. Učí je spolupracovat, být méně sobecké a naslouchat ostatním dětem. Dává jim také skutečný pocit sounáležitosti, zejména pokud jsou součástí týmu. Určité sporty také pomáhají trénovat disciplínu a zodpovědnost

Vůdčí dovednosti – týmové sporty mohou rozvíjet také vůdčí schopnosti. Děti se naučí jít příkladem a brát v úvahu názory ostatních. Tyto dovednosti mohou dětem pomoci vyniknout ve škole, v životě a v dospělosti i na pracovišti.

Sportovní chování – sportování od útlého věku učí děti, že v životě nelze vždy vyhrát. Někdy se vyhrává, jindy prohrává. Díky těmto zkušenostem se naučí, jak se s oběma situacemi vyrovnat s nadhledem, respektem a úctou. Koneckonců, důležité není vyhrát, ale zúčastnit se!

Sportování může u dětí vytvořit správné návyky, které přispějí ke zdravějšímu životnímu stylu i později v dospělosti. U aktivního dítěte je menší pravděpodobnost, že bude v dospělosti obézní a může také vést ke zlepšení funkce plic a srdce. Sport hraje důležitou roli ve vývoji dítěte a může mu pomoci osvojit si mnoho dovedností, které se mohou promítnout do dalších oblastí života.

VHODNÉ SPORTY DO ZAČÁTKU

Některé děti mají přirozený talent na určité sporty, ale je dobré nechat je vyzkoušet různé aktivity, aby zjistily, co je opravdu baví. Zapojení do různých sportů a aktivit jim umožní seznámit se s dalšími dětmi a procvičit různé části těla. Pokud si nejste jisti, které sporty jsou pro vaše dítě nejvhodnější, pro inspiraci zde uvádíme pár příkladů. 

Fotbal – jeden z nejoblíbenějších sportů na světě, jehož hlavní výhodou je jeho dostupnost a nenáročnost na vybavení. Většina dětí má fotbalový míč a kopaná v parku nebo na zahradě je dobrým způsobem, jak se mohou pořádně proběhnout. Fotbal podporuje disciplínu, týmovou práci a spravedlnost. Z fyzického hlediska zlepšuje svalovou sílu, pružnost, koordinaci a kardiovaskulární vytrvalost. Triky s míčem také zlepšují obratnost a rovnováhu.

Běh – sport, který prakticky nic nestojí. Je to jedna z nejlepších forem cvičení, jakou dítě může mít, protože pomáhá budovat vytrvalost, která se rozvíjí při pravidelné aerobní aktivitě. Běh jim také nabízí pocit svobody a úspěchu, když dokončí závod. Běh v přírodě má navíc pozitivní vliv i na psychiku. Běhání přináší soustředění a vytrvalost. Pravidelný běh také posiluje svalovou sílu a kardiovaskulární kondici, rozvíjí kapacitu plic a posiluje imunitu, takže děti méně často onemocní.

Cyklistika – děti milují kola a pocit svobody a nezávislosti, který jim jízda na kole přináší. Používání balančního kola od útlého věku je učí udržovat rovnováhu vsedě i v pohybu, což je při učení se jízdě na kole to nejtěžší. Jízda na kole přináší mnoho fyzických výhod, včetně posílení nohou, zlepšení koordinace, vytrvalosti a rovnováhy. Děti se učením jízdy na kole učí trpělivosti a disciplíně, budují si sebevědomí a také se učí základy pohybu a bezpečnosti na silnici.

Gymnastika – jedna z nejlepších všestranných forem cvičení, která v sobě spojuje řadu různých dovedností. Pomáhá udržovat děti fyzicky aktivní a zdravé a pomáhá v rozvoji vnímání svého těla. Gymnastika je klíčový sport, který rozvíjí sílu, pružnost, rychlost, rovnováhu, koordinaci a disciplínu. Z těchto důvodů je také součástí tělocviku ve školách. Všechny tyto dovednosti jsou přenositelné do jiných sportů a tělesných cvičení. 

Plavání – koupání se v bazénu je zábava pro všechny věkové kategorie. S plaváním můžete začít již od dvou měsíců věku dítěte a podporovat tak důležitý vývoj svalů a jejich kontrolu. Plavání zlepšuje výkon a kapacitu plic tím, že učí ovládat dýchání ve vodě. Zlepšuje také svalovou sílu díky nácviku různých záběrů. Navíc schopnost dítěte plavat může zabránit katastrofickým scénářům při pohybu kolem vody a v ní. 

Judo a další bojová umění – judo je bojové umění, které zároveň učí sebeobraně. A přestože soutěž je důležitou součástí tohoto sportu, je v něm mnohem víc než jen boj. Děti jsou díky němu fyzicky zdravější, budují si sebedůvěru, sebeúctu a respekt k ostatním. Bojové sporty obecně pomáhají rozvíjet smysl pro disciplínu, sebeovládání a soustředění. Podporují tvrdou práci a trpělivost, silné svaly, zlepšují fyzickou výdrž a vytváří základ pro to, aby se z dětí stali zdraví a aktivní dospělí.

Tenis – sport, při kterém se děti pohybují převážně venku a který nabízí řadu životních dovedností, zdravotních výhod a spoustu zábavy pro děti všech věkových kategorií. Tenis vyžaduje rychlé myšlení a rychlé reakce a strategii. Hráči musí být hbití a tenis je vede k tomu, aby své pohyby plánovali. Pomáhá rozvíjet sílu a přesnost paží a zlepšuje kardiovaskulární kondici. Zároveň je dobrou průpravou k trpělivosti a schopnosti ovládat své emoce

Basketbal – stačí míč a obruč na dveřích nebo na zahradě a basketbal je skvělý způsob, jak přimět děti k větší fyzické aktivitě. Umožňuje jim cítit sounáležitost, protože jsou součástí týmu, což může u klidnějších dětí skutečně posílit sebevědomí. Děti se naučí provádět rychlé přihrávky, což zlepšuje jejich reflexy a myšlení. Driblování s míčem podporuje koordinaci a běhání zlepšuje svalovou sílu a rozvíjí obratnost.

Tanec – ideální pohybová aktivita pro děti, které obecně nemají zájem o sport, a může být skvělým způsobem, jak je nechat vybít energii. Tanec může být velmi společenskou formou cvičení a lehká nervozita z vystupování před ostatními lidmi je jednou z užitečných částí, protože zároveň může pomoci s odbouráváním mírného stresu a prací s trémou. Tanec je cvičení, které vyžaduje nadšení a pozitivní přístup. Vaše dítě při něm získá spoustu nových kamarádů, vybuduje si sebedůvěru a přirozený smysl pro rytmus. Pomáhá zlepšovat ohebnost, obratnost, rovnováhu a koordinaci pohybů

Existuje samozřejmě nespočet dalších sportovních aktivit, které mohou být vhodné jak pro děti, tak dospívající. Nejdůležitější je, aby sport bavil samotné dítě. Pak se pozitivní aspekty sportování ještě znásobí, vaše dítě bude spokojenější a zároveň i úspěšnější, protože bude mít přirozeně chuť se zlepšovat spíše ve sportu, který ho baví, než ke kterému má odpor. Poskytněte tedy dítěti možnosti a motivujte ho, aby si vyzkoušelo sportů více, avšak konečné rozhodnutí, jakému sportu se bude chtít věnovat intezivněji, nechte na něm. Jakýkoliv pohyb je dobrý!