DORUČENÍ NA PRODEJNU ZDARMA | DOPRAVA NAD 2000 Kč ZDARMA (NEPLATÍ PRO NADROZMĚRNÉ ZÁSILKY)
Pro vyhledávání, prosím vyplňte toto pole.
Pro vyhledávání, prosím vyplňte toto pole.

Věrnostní program Decathlon

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Úvod:

Věrnostní program DECATHLON provozuje společnost DECASPORT s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 11 - Chodov, IC 289 72 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 156924 (dále jen jako „DECATHLON“).
Věrnostní program je platný v řetězci obchodu značky DECATHLON v České republice, metropolitní Francii, na Réunion, ve Španělsku, Belgii, Holandsku, Itálii, Brazílii, Anglii, Německu, Portugalsku, Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Program je také platný na stránkách www.decathlon.cz. Věrnostní program je nabízen pouze konkrétním fyzickým osobám, a to pro osobní potřeby. Není dostupný právnickým osobám, společnostem, klubům, asociacím a sdružením. Zákaznická karta DECATHLON je bezplatná.
Věrnostní program, v souladu s níže uvedenými všeobecnými podmínkami, má za cíl poskytovat uživatelům výhody, tj. věrnostní body umožňující získat věrnostní šeky, speciální nabídky, specifické výhody během událostí organizovaných společností DECATHLON a exkluzivní servis.

1 – Souhlas se všeobecnými podmínkami:

Zákazník potvrzuje, že byl seznámen se všeobecnými podmínkami členství ve věrnostním programu DECATHLON. Tyto všeobecné podmínky jsou k dispozici zdarma na vyžádání na Informacích v prodejnách nebo na internetových stránkách www.decathlon.cz.

2 – Předmět:

Tyto podmínky definují všeobecné podmínky společnosti DECATHLON pro zavedení věrnostního programu. Zákazníci sbírají body nákupem za hotovost i na splátky. Takto nasbírané body jim umožňují získat věrnostní šeky platné v prodejnách značky DECATHLON definovaných v úvodu. Body je možné získávat od chvíle obdržení zákaznické karty DECATHLON při první platbě na pokladně nebo nákupu přes internet. Uplatnění věrnostního šeku není nárokovatelné. DECATHLON může v odůvodněných případech, především v případě porušení či důvodného podezření na porušení těchto všeobecných podmínek, uplatnění věrnostního šeku zamítnout.
Věrnostní program DECATHLON dává nárok na doplňkový servis a promo nabídky. Program je určen všem fyzickým osobám vlastnícím zákaznickou kartu DECATHLON. Zákaznická karta DECATHLON není žádnou formou platebního prostředku.

3 – Základy věrnostního programu DECATHLON:

3.1. Členský formulář

Zákazník se může do programu karty DECATHLON zapojit v prodejnách vyplněním elektronického formuláře u pultu My Card, odkud si vytiskne svoji definitivní kartu. Zapojit se je možné také vyplněním formuláře na internetu na http://www.decathlon.cz, odkud si nejdříve zákazník vytiskne provizorní, okamžitě platnou kartu, kterou používá do doby, než si v prodejně u pultu My Card vytiskne kartu definitivní.

3.2. Členové klubu

Do věrnostního programu mají přístup pouze dospělé fyzické osoby. Toto členství je naprosto bezplatné a vyhrazené jednotlivcům.

3.3. Praktické možnosti

• Karta je nepřenosná, lze však zřídit více karet v rámci jedné domácnosti (stejná kontaktní adresa). Převod věrnostních bodů na věrnostní šek platí pro domácnost, body nashromážděné na kartách členů domácnosti se přičítají k součtu bodů zakládajících právo na vystavení věrnostního šeku.
• DECATHLON si vyhrazuje právo provádět kontroly s ohledem na všeobecné podmínky využívání věrnostního programu DECATHLON.
• Zákazník ručí za přesnost, kompletnost a aktuálnost všech poskytnutých informací a bude bezvýhradně odpovědný za chybné, nekompletní nebo neaktuální údaje.

3.4 Služby související s přijetím karty

• Pokud se DECATHLON nebo jeden z jeho dodavatelů rozhodnou z kvalitativních nebo bezpečnostních důvodů pro stažení nebo znovu uvedení výrobku na trh, vyhrazuje si DECATHLON možnost osobně informovat každého zákazníka využívajícího věrnostní program.
• Uživatel zákaznické karty DECATHLON může bez předložení účtenky své zboží vyměnit, a to v maximální lhůtě 90 dnů od data nákupu.
• Uživatel zákaznické karty DECATHLON má po dobu 2 let možnost vyžádat si znovu vydání své původní účtenky bez předvedení důkazu o koupi. Pokud zákazník projeví zájem, bude mít DECATHLON možnost informovat zákazníka o sportovních akcích na místní nebo národní úrovni a zvát ho na tyto akce.

4 – Princip získávání bodů:

4.1. Sbírání bodů

Majitel karty DECATHLON předloží svou kartu při každé platbě za zboží na pokladně nebo zadá číslo své karty při online nákupu, aby si připsal počet bodů, ke kterému ho opravňuje jeho platba v závislosti na platných pravidlech.
Částky zaplacené před založením karty DECATHLON však nebudou brány v potaz. Sbírání bodů se uskutečňuje nákupy* a platbami na pokladně v řetězci prodejen DECATHLON v České republice a jiných zemích zmíněných v úvodu:
• 1 věrnostní bod je přičten při překročení částky 10 Kč za nákup *. Při nasbírání 600 bodů dostává zákazník věrnostní šek v hodnotě 100 Kč. *Neplatí pro nákupy placené dárkovou kartou, nákupními kupóny, pro výměnu výrobku nebo jiné způsoby platby. Neplatí pro nákupy výrobku se slevovým kódem a nebo bez uskutečnění minimálního nákupního koše.
Při nákupu v zemích citovaných v úvodu se výpočet bodů řídí podmínkami dané země. Věrnostní šek je vydán na základě všeobecných podmínek Karty Decathlon v zemi, ve které je karta vedena.
Majitel karty může využít služby e-ticket k připsání účtenky za nákup, při kterém zapomněl předložit svoji kartu Decathlon, nebo který realizoval ještě předtím, než se stal členem klubu. Daná účtenka nesmí být v okamžiku využití služby e-ticket starší než 30 dnů a musí se vztahovat k nákupu uskutečněnému majitelem karty. Tato služba je také limitována svojí četností, lze využít pouze 2x ročně.
Za stejných podmínek, citovaných výše, může klient služby e-ticket využít i na terminálech MyCard na prodejně nebo na www.decathlon.cz pod záložkou Karta DECATHLON.

4.2. Zobrazení bodů

Majitel karty DECATHLON se může o svých nasbíraných bodech kdykoliv informovat: Prostřednictvím jednoduché žádosti na Informacích nejbližší prodejny DECATHLON; Přes přihlášení zákazníka na svůj osobní účet na http://www.decathlon.cz.
Věrnostní body nemají žádnou tržní hodnotu a jsou nepřevoditelné.

4.3. Platnost bodů

Věrnostní body zůstávají platné po dobu 12 měsíců od poslední platby za zboží na pokladně s předložením zákaznické karty DECATHLON.

5 – Věrnostní šeky:

Věrnostní šeky jsou platné na veškeré zboží každé prodejny značky DECATHLON (akceptujících měnu zmíněnou na věrnostním šeku) po dobu 3 měsíců od jejich vydání. Věrnostní šek nemůže být v žádném případě postoupen jiné osobě, proplacen, vyměněn nebo prodán.

6 – Zodpovědnost společnosti DECATHLON:

DECATHLON nezodpovídá za ztráty a škody jakékoliv povahy vztahující se k věrnostnímu programu jako jsou škody způsobené např. zpožděním, špatnou distribucí, problémy připojení k internetu a jakýmikoliv dalšími události mimo kontrolu společnosti DECATHLON.

7 – Změna údajů:

Veškeré změny adresy nebo příjmení musí být oznámeny:
• Jednoduchým sdělením na Informacích nejbližší prodejny DECATHLON,
• Přes přihlášení zákazníka na svůj osobní účet na www.decathlon.cz.
• E-mailem na adresu: decathlon.cz@decathlon.com.
Zákazník zaručuje přesnost a aktuálnost podaných informací a pouze on bude odpovědný za údaje chybné, nekompletní nebo neaktuální.

8 – Ztráta a/nebo krádež karty:

V případe ztráty nebo krádeže karty by měl majitel tuto skutečnost oznámit společnosti DECATHLON v co nejkratší době. Karta tak bude zrušena a nahrazena novou. Majiteli zůstanou zachovány všechny dosud získané body a ostatní výhody.

9 – Zneužití karty:

Zneužití karty znamená jakékoliv použití karty s výjimkou použití uvedených v těchto Všeobecných podmínkách, a to včetně například použití karty pro nákup zboží za účelem dalšího prodeje a nikoliv pro osobní potřebu. Veškerá zneužití karty majitelem nebo třetí osobou nakládající s účtem majitele karty povedou k odebrání karty. Věrnostní body získané v rozporu s platnými všeobecnými podmínkami nebo neoprávněným a/nebo podvodným použitím karty budou bez jakékoliv náhrady zrušeny.

10 – Změna nebo ukončení věrnostního programu DECATHLON:

Doba platnosti zákaznické karty DECATHLON se rovná době trvání věrnostního programu. Společnost DECATHLON si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo ukončit systém věrnostních bodů bez udání důvodu a bez náhrady. Společnost DECATHLON si vyhrazuje právo upravovat tabulku získávání bodů bez udání důvodu a bez náhrady. Majitelé zákaznické karty souhlasí s tím, že všeobecné podmínky věrnostního programu mohou být kdykoliv upraveny. Majitelé zákaznické karty by o tom měli být společností DECATHLON informováni všemi vhodnými prostředky.

11 – Zasílání emailů týkajících se věrnostního programu:

Společnost Decathlon si vyhrazuje právo zasílat členům klubu informativní emaily týkající se zejména změn podmínek věrnostního programu.

12 – Ochrana osobních údajů:

Informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů, zde https://www.decathlon.cz/zasady-pracovani-osobnich-udaju.html.

13 - Věrnostní program DECATHLON a všechny vztahy, práva a povinnosti vznikající na jeho základě se řídí českým právem. Případné spory budou podléhat jurisdikci obecných českých soudů.