Rezervace a doručení na prodejnu zdarma | Doprava domů zdarma od 2000 Kč*

Věrnostní program Decathlon

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Úvod:

Věrnostní program DECATHLON provozuje společnost DECASPORT s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 11 - Chodov, IC 289 72 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 156924 (dále jen jako „DECATHLON“).
Věrnostní program je platný v řetězci obchodu značky DECATHLON v České republice. Program je také platný na stránkách www.decathlon.cz. Věrnostní program je nabízen pouze konkrétním fyzickým osobám, a to pro osobní potřeby. Není dostupný právnickým osobám, společnostem, klubům, asociacím a sdružením. Členství je bezplatné.
Věrnostní program, v souladu s níže uvedenými všeobecnými podmínkami, má za cíl poskytovat uživatelům výhody, tj. věrnostní body umožňující získat věrnostní šeky, speciální nabídky, specifické výhody během událostí organizovaných společností DECATHLON a exkluzivní servis.

1 – Souhlas se všeobecnými podmínkami:

Zákazník potvrzuje, že byl seznámen se všeobecnými podmínkami členství ve věrnostním programu DECATHLON. Tyto všeobecné podmínky jsou k dispozici zdarma na vyžádání na Informacích v prodejnách nebo na internetových stránkách www.decathlon.cz.

2 – Předmět:

Tyto podmínky definují všeobecné podmínky společnosti DECATHLON pro zavedení věrnostního programu. Zákazníci sbírají body nákupem za hotovost i na splátky. Takto nasbírané body jim umožňují získat věrnostní šeky platné v prodejnách značky DECATHLON definovaných v úvodu. Body je možné získávat od chvíle registrace do Věrnostního programu DECATHLON ve spojeni s první platbou na pokladně nebo nákupem přes decathlon.cz. Uplatnění věrnostního šeku není nárokovatelné. DECATHLON může v odůvodněných případech, především v případě porušení či důvodného podezření na porušení těchto všeobecných podmínek, uplatnění věrnostního šeku zamítnout.
Věrnostní program DECATHLON dává nárok na doplňkový servis a promo nabídky. Program je určen všem fyzickým osobám vlastnícím zákaznickou kartu DECATHLON. Zákaznická karta DECATHLON není žádnou formou platebního prostředku.

3 – Základy věrnostního programu DECATHLON:

3.1. Členský formulář

Zákazník se může do Věrnostního programu zapojit v prodejnách vyplněním elektronického formuláře na prodejně nebo na webu decathlon.cz.

3.2. Členové programu

Do věrnostního programu mají přístup pouze dospělé fyzické osoby. Toto členství je naprosto bezplatné a vyhrazené jednotlivcům.

3.3. Praktické možnosti

• Členství v programu je nepřenosné.
• DECATHLON si vyhrazuje právo provádět kontroly s ohledem na všeobecné podmínky využívání věrnostního programu DECATHLON.
• Zákazník ručí za přesnost, kompletnost a aktuálnost všech poskytnutých informací a bude bezvýhradně odpovědný za chybné, nekompletní nebo neaktuální údaje.

3.4 Související Služby

• Pokud se DECATHLON nebo jeden z jeho dodavatelů rozhodnou z kvalitativních nebo bezpečnostních důvodů pro stažení nebo znovu uvedení výrobku na trh, vyhrazuje si DECATHLON možnost osobně informovat každého zákazníka využívajícího věrnostní program.
• Člen programu může bez předložení účtenky své zboží vyměnit, a to v maximální lhůtě 90 dnů od data nákupu.
• Člen programu má po dobu 2 let možnost vyžádat si znovu vydání své původní účtenky bez předvedení důkazu o koupi. Pokud zákazník projeví zájem, bude mít DECATHLON možnost informovat zákazníka o sportovních akcích na místní nebo národní úrovni a zvát ho na tyto akce.

4 – Princip získávání bodů:

4.1. Sbírání bodů

Člen programu předloží svou kartu při každé platbě za zboží na pokladně nebo zadá členské číslo, popř. číslo dříve vydávané věrnostní karty při online nákupu, aby si připsal počet bodů, ke kterému ho opravňuje jeho platba v závislosti na platných pravidlech.
Částky zaplacené před registrací do Věrnostního programu však nebudou brány v potaz. Sbírání bodů se uskutečňuje nákupy na decathlon.cz* a platbami na pokladně v řetězci prodejen DECATHLON v České republice a jiných zemích (body se přičítají i za nákupy uskutečněné na https://zpatkyvehre.decathlon.cz/):
• 1 věrnostní bod je přičten při překročení minimální částky 10 Kč za nákup*. Při nasbírání 600 bodů dostává zákazník věrnostní šek v hodnotě 100 Kč. *Neplatí pro nákupy placené dárkovou kartou, nákupními kupóny, pro výměnu výrobku nebo jiné způsoby platby. Neplatí pro nákupy výrobku se slevovým kódem.
V případě vrácení výrobků za které zákazník obdržel body se tyto body následně zákazníkovi odečtou.

4.2. Zobrazení bodů

Člen programu se může o svých nasbíraných bodech kdykoliv informovat: Prostřednictvím jednoduché žádosti na Informacích nejbližší prodejny DECATHLON; Přes přihlášení zákazníka na svůj osobní účet na http://www.decathlon.cz.
Věrnostní body nemají žádnou tržní hodnotu a jsou nepřevoditelné.

4.3. Platnost bodů

Věrnostní body zůstávají platné po dobu 12 měsíců od poslední platby, při které byo zadáno členské číslo, popř. číslo dříve vydané věrnostní karty, za zboží na pokladně.

5 – Věrnostní šeky:

Věrnostní šeky jsou platné na veškeré zboží každé prodejny značky DECATHLON (akceptujících měnu zmíněnou na věrnostním šeku) po dobu 3 měsíců od jejich vydání. Věrnostní šek nemůže být v žádném případě postoupen jiné osobě, proplacen, vyměněn nebo prodán.

6 – Zodpovědnost společnosti DECATHLON:

DECATHLON nezodpovídá za ztráty a škody jakékoliv povahy vztahující se k věrnostnímu programu jako jsou škody způsobené např. zpožděním, špatnou distribucí, problémy připojení k internetu a jakýmikoliv dalšími události mimo kontrolu společnosti DECATHLON.

7 – Změna údajů:

Veškeré změny adresy nebo příjmení musí být oznámeny:
• Jednoduchým sdělením na Informacích nejbližší prodejny DECATHLON,
• Přes přihlášení zákazníka na svůj osobní účet na www.decathlon.cz.
• E-mailem na adresu: decathlon.cz@decathlon.com.
Zákazník zaručuje přesnost a aktuálnost podaných informací a pouze on bude odpovědný za údaje chybné, nekompletní nebo neaktuální.

8 – Ztráta a/nebo krádež karty:

V případě ztráty nebo krádeže karty by měl majitel tuto skutečnost oznámit společnosti DECATHLON v co nejkratší době. Karta bude zrušena zrušena a nahrazena novým členským číslem. Členovi zůstanou zachovány všechny dosud získané body a ostatní výhody.

9 – Zneužití členství v programu:

Zneužití členství v programu znamená jakékoliv použití členského čísla nebo dříve vydávané členské karty s výjimkou použití uvedených v těchto Všeobecných podmínkách, a to včetně například použití členského čísla pro nákup zboží za účelem dalšího prodeje a nikoliv pro osobní potřebu případně opakovaného vrácení zakoupených výrobků pouze za účelem připsání a bodů a jejich využití před jejich odečtem. Veškerá zneužití karty majitelem nebo třetí osobou nakládající s účtem majitele karty povedou k odebrání karty. Věrnostní body získané v rozporu s platnými všeobecnými podmínkami nebo neoprávněným a/nebo podvodným použitím karty budou bez jakékoliv náhrady zrušeny. V případě zneužití členství a uplatnění věrnostního šeku před zrušením či odečtením bodů má DECATHLON právo požadovat vrácení odpovídající finanční částky.

10 – Změna nebo ukončení věrnostního programu DECATHLON:

Doba platnosti dříve vydávané zákaznické karty DECATHLON se rovná době trvání věrnostního programu. Společnost DECATHLON si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo ukončit systém věrnostních bodů bez udání důvodu a bez náhrady. Společnost DECATHLON si vyhrazuje právo upravovat tabulku získávání bodů bez udání důvodu a bez náhrady. Členové programu souhlasí s tím, že všeobecné podmínky věrnostního programu mohou být kdykoliv upraveny. Členové programu karty o tom budou společností DECATHLON informováni všemi vhodnými prostředky.

11 – Zasílání emailů týkajících se věrnostního programu:

Společnost Decathlon si vyhrazuje právo zasílat členům klubu informativní emaily týkající se zejména změn podmínek věrnostního programu.

12 – Ochrana osobních údajů:

Informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů, zde https://www.decathlon.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.html.

13

Věrnostní program DECATHLON a všechny vztahy, práva a povinnosti vznikající na jeho základě se řídí českým právem. Případné spory budou podléhat jurisdikci obecných českých soudů.

Platnost od 13. 5. 2021