Možnosti ustájení koní

Před pořízením vlastního koně je třeba řádně promyslet, kde jej ustájíte. Na výběr je ze dvou možností, zaplatit za komerční ustájení v okolí, nebo (pokud to velikost pozemku dovoluje) si ho nastěhovat domů. Komerční stáje i soukromé vlastnictví mají své výhody a výběr závisí na individuálních preferencích a dalších okolnostech. Komerční stáje zajistí pohodlí, profesionální péči a přístup ke specializovaným zařízením. Ustájení koně v soukromém vlastnictví zajistí dokonalý přehled o všem, co se s koněm děje a možnost vytvořit mu prostředí přesně podle vašich představ.

Lenka Radová
21/08/2023
Tip

KOMERČNÍ USTÁJENÍ –⁠ BOXOVÉ

Komerční ustájení koně je tou nejjednodušší možností umístění vašeho čtyřnohého svěřence. Ve stájích jezdeckých klubů je k dispozici vyhrazený prostor, v němž jsou koně v péči zkušených profesionálů. V ceně ustájení je obvykle zahrnuto čištění místa, výměna podestýlky a krmení. Stáj je nutné vybírat velmi pečlivě: personál a podmínky, ve kterých bude kůň přebývat, velmi ovlivní jeho psychiku a tím i ochotu spolupracovat s člověkem.

V případě boxového ustájení tráví kůň část dne ve stáji, tedy v kamenné či dřevěné budově, v níž najdeme boxy, sedlovnu, sklad krmení a v některých případech i klubovnu, kde se scházejí koňáci. Boxy mají zákonem dané minimální rozměry, které berou v potaz i velikost zvířete. Údaje jsou k nalezení v zákoně č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, a vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Boxy mohou být oddělené prkennou či zděnou stěnou nebo mřížemi, takže na sebe koně mohou, ale nemusí vidět. Betonová podlaha může být v některých případech pokrytá gumovými podložkami. Jako podestýlka v boxech může sloužit sláma, piliny, hobliny, nebo jiné speciální druhy podestýlky pro koně se zdravotními problémy. Dále v každém boxu najdeme žlab na jádro a napáječku či kbelík s vodou.

Ačkoliv boxové ustájení může působit jako skvělá volba, protože kůň nemrzne, je chráněn před deštěm a větrem a všechno vybavení potřebné k péči o něj je v dosahu, příliš dlouhý pobyt v boxu žádnému koni nesvědčí. Je dlouhé hodiny zavřený v několika metrech čtverečních, močí a kálí pod sebe, lehá si do špinavé podestýlky a dýchá výpary. Nemůže navázat žádný sociální kontakt, protože je od ostatních koní oddělen stěnou, nebo v lepším případě mříží. Koně si na boxové ustájení většinou zvyknou, v některých případech se dokonce může stát, že se novému prostředí přizpůsobí tak moc, že dokáží spát jen v boxu a venku na pastvině si nelehnou. Většina koní ale lépe prospívá ve volném prostoru pod širým nebem, kde mohou být celý den i noc v pohybu a mezi ostatními členy stáda.

Pokud je ustájení v boxu nutné, je dobré při výběru místa zkontrolovat, že kůň v boxu nebude strádat. Na co se tedy u boxového ustájení zaměřit?

- Je box dostatečně velký, má v něm kůň možnost si pohodlně lehnout?

- Je stáj dostatečně vzdušná a větraná? Není v ní plíseň? Je vzduch zatuchlý a čpavkovitý, či naopak svěží a příjemný?

- Má box neklouzavou podlahu, aby to koni nepodjíždělo, když se zvedá?

- Má box kvalitní stěny? Pokud jsou dřevěné, jsou prkna v pořádku, nehrozí, že je kůň prokopne a uvízne mu v nich noha?

- Je čistý žlab a napáječka (kbelík s vodou)?

- Jací jsou ošetřovatelé? Chovají se ke zvířatům s empatií a je vidět, že vědí, co dělají, a zvířata jsou pro ně na prvním místě?

- Dostává kůň svoje jádro v množství, které má dostávat?

- Jaká je kvalita sena? Je voňavé, nebo naopak prašné a zašedlé (či dokonce plesnivé)? Dostává kůň dostatečnou porci?

KOMERČNÍ USTÁJENÍ –⁠ VENKOVNÍ PASTEVNÍ

Venkovní ustájení je dostupné ve dvou základních formách,: pastevní, nebo v režimu 24/7, kde je kůň v menším výběhu, který může (a nemusí) mít box, nebo je rozdělen na treky, které motivují koně k přirozenému pohybu.

Pastevní ustájení se většinou nachází na jedné nebo více rozlehlých travnatých plochách, kde koně tráví ve stádě téměř všechen svůj čas (krom času stráveného s člověkem při tréninku a vyjížďkách). Kůň je ve svém přirozeném prostředí, má k dispozici dostatek pohybu, a při nepřízni počasí se může schovat v přístřešku nebo přírodním úkrytu (pod stromy apod.). Díky tomu, že je ve stádě, má uspokojené sociální potřeby, může „řádit“ a běhat dle libosti a vybít přebytečnou energii, hrát si a interagovat s ostatními zvířaty podle potřeby. Velký prostor snižuje riziko zranění, protože podřízený kůň může při konfliktu jednoduše utéct a stáhnout se do bezpečí.

Na co se zaměřit u pastevního ustájení?

- Nabízí v rámci ustájení možnost příkrmů (pokud si nechceme krmit koně jádrem pouze sami)?

-V jakém stavu je pastvina? Je dostatečně veliká? Není tam moc koní? Je tam dost trávy, nebo je to „holopastva“ spasená na drn?

- Jaká je kvalita sena v zimě?

- Jaký je přístup koní k vodě? Není znečištěná?

- Mají na pastvině solný liz?

- Je možnost koně zavřít do boxu na „marodku“, kdyby bylo potřeba?

- Kde je pastvina umístěna? Není vedle nějaké turistické trasy, kde by koním neustále hrozilo, že je náhodní kolemjdoucí budou krmit čímkoliv, co zrovna najdou v kapse?

KOMERČNÍ USTÁJENÍ –⁠ VENKOVNÍ 24/7

Režim 24/7 nemá k dispozici velkou pastvinu jako pastevní ustájení. Plocha, která je k dispozici, je menší, lze na ní ale pomocí nejrůznějšího zahrazení a přírodních či umělých překážek vytvořit zajímavé treky, aby byli koně neustále v pohybu. Umístěním sena na více místech lze například koně přimět, aby mezi takovými občerstvovacími stanicemi cestovali. Protože jsou koně na poměrně malém prostoru, je velmi důležité, aby byly alespoň nějaké plochy zpevněné, jinak hrozí, že se poměrně rychle budou brodit v bahně. Na malých pastvinách je taktéž důležité dbát na složení stáda, koně totiž mohou snadno submisivnějšího jedince zahnat do rohu a „naložit mu“.

Na co se zaměřit při výběru režimu 24/7?

- Je prostor pravidelně kydán?

- Mají koně k dispozici dostatek krmicích míst – aby se všichni koně (i submisivní) mohli najíst v klidu?

- Dostávají kvalitní seno?

- Mají k dispozici čistou vodu?

- Mají místo/box, kam se dá kůň zavřít, je-li to třeba?

- Je v ohradě solný liz?

- Jsou v ohradě zpevněná místa, kam se mohou koně uchýlit, když je zbytek výběhu blátivý?

- Je ve výběhu dostatečná možnost stínu, kam se mohou schovat před sluncem?

USTÁJENÍ DOMA

Asi každý si někdy přál mít svého koně nebo rovnou celé stádo přímo za domem. Vybudovat zázemí v domácích podmínkách je však mnohem náročnější než ubytovat svého svěřence v komerční stáji. Jaké jsou tedy jeho výhody a nevýhody v porovnání s komerčním ustájením a co všechno je potřeba zařídit, abyste koni poskytli vše, co potřebuje?

Výhody

- Nemusíte nikam dojíždět.

- Všechno si můžete zařídit podle sebe a vytvořit si ve stáji vlastní pravidla.

- Nemusíte se potkávat s ostatními lidmi.

- Můžete s koněm trávit mnohem více času.

- Měsíční výdaje na koně jsou nižší než v komerčním ustájení.

Nevýhody

- Pokud chcete jet na dovolenou, onemocníte, nebo z jiného důvodu ke koni nemůžete, je nutné sehnat náhradu. Každodenní péče zahrnuje kydání a krmení a není možné ji vynechat.

- Vysoké vstupní náklady na výstavbu ohrad, popř. boxů, jízdárny, krmírny, úvaziště apod.

- „Chudší“ zázemí (skoro nikdo si nemůže dovolit mít doma na zahradě krytou halu se skokovým vybavením).

- Kůň nemůže být sám, musí být alespoň dva a nejlepší je mít stádo tří a více koní (vždy v lichém počtu).

CO JE POTŘEBA K USTÁJENÍ DOMA

V první řadě je třeba zaregistrovat hospodářství. Hospodářství je označeno číslem a zvířata v něm držená musí být evidována. Je také nutné zaznamenávat všechny jejich přesuny. K tomu slouží tzv. „stájové deníky“. Pokud chcete na pozemku budovat boxy či zděné přístřešky, potřebujete získat stavební povolení. Kromě oficiálních stavebních povolení je také dobré dohodnout se se sousedy, ne každému mohou koně pod okny vyhovovat. Při pořizování koní se zamyslete nad tím, kam budete vyvážet hnůj. Po domluvě se zemědělci je možné jej vozit na blízké pole, darovat zahrádkářům a podobně. Místo, kam se hnůj před odvozem ukládá (pokud se rovnou nevozí na valník), by mělo být zpevněné, aby nedošlo ke kontaminaci spodních vod.

Pečlivě promyslete, máte-li k dispozici dostatek místa a co přesně chcete budovat. Máte v plánu stavbu kruhovky nebo jízdárny? Jak velký bude výběh? Jak budou koně bydlet? Můžou být v boxu, v režimu 24/7, nebo na dostatečně velké pastvině, to všechno už závisí jen na vás, na prostorách, které máte k dispozici, a z velké časti na vašich finančních možnostech.

Nesmíte také zapomenout na to, že je potřeba mít prostor pro skladování dostatečných zásob krmení, především sena (popř. slámy na nastýlání boxů). Mělo by být správně uskladněno v dobře větraném prostoru. Ideální umístění zásob sena je pod střechou, protože pod plachtu se dost často dostane vlhkost a seno pak plesniví. Neméně důležitá je čistá voda. Koně ji mohou mít k dispozici v napáječce nebo v kbelíku, nebo např. ve staré litinové vaně. Vše je třeba pravidelně čistit od řas a nánosu nečistot, které se tam tvoří především v teplém období roku.

Ať už se koně rozhodnete ustájit kdekoliv, je třeba, aby bylo vše dobře promyšleno a předem připraveno. Kůň musí mít kde bydlet (ohrada, výběh, pastvina, box), co jíst (dostatečné zásoby sena, popř. jádro) a co pít (dostatek čisté vody). Ostatní zázemí, jako jsou sedlovna, kruhovka či jízdárna, můžete postavit časem, pokud je přímo nutně nepotřebujete k výcviku. Koňské stáje jsou živé komunity, kde se jezdci scházejí, aby sdíleli svou vášeň, učili se jeden od druhého a navazovali přátelství. Doma si budete moci vše zařídit podle sebe a užívat si nerušený čas se svým koněm. Je jen na vás, pro jaké řešení se rozhodnete, abyste vy i váš čtyřnohý přítel byli spokojeni.