Červen: měsíc myslivosti a ochrany přírody

V červnu si připomínáme tradici, která u nás vznikla v roce 1959. Právě v tomto roce byl červen označen za měsíc myslivosti a ochrany přírody. Proč právě červen? Všem, kteří tráví volný čas procházkami či sportem v přírodě, nemohlo uniknout, že v červnu příroda naplno ukazuje svou sílu a krásu. Ochrana přírody, to je především to, o co usilují myslivci po celé České republice. Myslivost rozhodně není sport, při kterém se pouze zabíjí zvířata. V tomto článku se vám pokusím vysvětlit, proč je role myslivců tak důležitá a také jak se správně chovat v přírodě.

Václav Špale
22/06/2020
Tip

CO DĚLÁ MYSLIVEC?

Hlavní myšlenkou pro vznik měsíce myslivosti v roce 1959 byla především propagace myslivosti. Mnozí lidé si pod pojmem myslivec představí pána v zelené kamizole s puškou přes rameno, jehož hlavním úkolem je zabíjet zvěř. Odstřel slabé nebo nemocné zvěře skutečně patří mezi činnosti, které strážce lesa vykonává. Nejedná se však o zábavu, ale především o udržování rovnováhy v lese. Regulace počtu zvěře je nutná, protože v dnešní krajině chybí přirození predátoři a přemnožená zvěř může způsobit škody na polích.

To je však jen zlomek práce. Myslivci mají především na starost ochranu lesa. Pro většinu je tato činnost volnočasová aktivita a spíše než povolání je to pro ně životní poslání. Náplní tohoto poslání je zejména správa lesa a péče o zvěř a prostředí, ve kterém zvířata žije. Myslivci jsou tak v první řadě hospodáři. Vysazují remízky a jiné vhodné dřeviny. V době strádání (v zimě a na jaře) zvěř přikrmují. Dbají o správné fungování celého ekosystému. V neposlední řadě také uvědomují širší společnost o problémech životního prostředí. Jejich role tak může být i edukační. Zkrátka a dobře, myslivci mají za úkol zachovat zdravé a rozmanité prostředí pro naše budoucí generace.

Strážci lesa se přirozeně o les starají nejen v červnu, ale po celý rok. Nicméně právě v tomto měsíci se nejvíce zaměřují na ochranu nových lesních životů. V červnu totiž nastává období péče o potomstvo. Je tedy nesmírně důležité vědět, jak se v lese chovat, abychom co nejméně rušili čerstvě vyvedená mláďata a naopak abychom naší ohleduplností  co nejvíce pomohli myslivcům. 

DEVATERO PRO POBYT V LESE

Připomeňme si tedy v několika bodech, jak se chovat v přírodě. Právě v letním období je totiž více než kdy jindy důležité přírodu respektovat. 

1. V lese se chovejte tiše. Neplašte zvěř ani ostatní návštěvníky povykem či hlasitým pokřikováním. 

2. Zdržujte se pouze na vyznačených cestách. Jednak tak nerušíte zvěř, jednak neriskujete, že se ztratíte. 

3. V lese platí, že co si přinesu, to si také odnesu. Neodhazujte v lese odpadky. Odneste je do nejbližšího koše. Biologický odpad se snažte po sobě zahrabat. 

4. Pokud při toulce krajinou narazíte na srnče nebo jiné mládě, které na první dojem působí opuštěně, za žádnou cenu ho nehlaďte a doslova neberte jeho život do svých rukou. Místo v tichosti opusťte a věřte, že o mládě bude dobře postaráno. Pokud jste přece jen na pochybách, spojte se s místním hajným. 

5. Vaše pejsky při procházkách nenechávejte volně pobíhat po okolí. Nezřídka se totiž stává, že váš čtyřnohý kamarád narazí například na hnízdící slípku bažanta, která již nenajde odvahu se na svou snůšku vrátit. 

6. Vyvarujte se rozdělávání ohně. Ten bývá v posledních letech sucha příčinou častých lesních požárů, které nám jsou schopny během pár minut vzít scenérie, kvůli kterým se do přírody vracíme. 

7. Pokud si přece jen oheň rozděláte, nelámejte zbytečně větve ze stromů. Použijte klestí ze země.  

8. Vyhněte se místům, kde se zrovna kácí stromy, případně dalším místům, která jsou oplocena či jinak ohraničena proti vstupu lidí (oplocené lesní školky apod.)

9. Pokud se chystáte v přírodě přespat, dejte si pozor na místo. Stanování je dovoleno pouze na určených místech. Jednorázové spaní pod širákem sice tolik omezeno není, nicméně i tak byste se měli držet při značených stezkách.

Užijte si i vy les v jeho plné červnové kráse!  Vydejte se na výlet a objevujte zázraky přírody. Chcete nepozorovaně sledovat život v lese? Oblečte se do maskovacího trička. Chcete úplně splynout s přírodou? Vyzkoušejte kamufláž. Při pozorování oceníte také dalekohled, zvláště pokud chodíte do lesa s dětmi a chcete je naučit v tichosti objevovat lesní království. A co je vůbec nejdůležitější – do lesa to vždy chce pořádné boty. Nikdy totiž nevíte, s jakým terénem se potkáte. Ve stínu lesa se často drží vlhkost a tak vás i během parných letních dní může překvapit zablácená stezka. Boty do lesa by měly být především pohodlné, nepromokavé a prodyšné. Možná také do lesa vyrážíte se svým čtyřnohým společníkem. V takovém případě se vám může hodit i některý z našich doplňků pro psy

Česká republika je opravdu bohatá na lesy, ve kterých rádi trávíme volný čas a odpočíváme. Měli bychom však mít neustále na paměti, že les není veřejné hřiště, ale především domov rozmanitých druhů živočichů, kteří potřebují péči nejen myslivců, ale také naši. Využijte proto červen, měsíc myslivosti a ochrany přírody, k nějaké pěkné procházce. Když budete mít štěstí, třeba se vám podaří spatřit i nějaké mládě. Nezapomínejte však, že je vždy lepší pozorovat jej zpovzdálí.