Údržba &  Oprava

Výměna předního/zadního kola

Od
99 Kč

Výměna kola.

Výměna kola je nutná, pokud je ráfek vychýlen o více než 5 mm či pokud jsou paprsky zrezivělé.

Právní podmínky

Technické informace

Rada

Tuto výměnu doporučujeme v případě, že je přední či zadní kolo nepoužitelné. Vycentrování kola je třeba pravidelně kontrolovat.

Koncepce a technologie výrobku

RADY PRO SKLADOVÁNÍ

Kolo skladujte na suchém místě, nepokládejte ho na zem a kola neskládejte na sebe.