Vnadidlo na černou zvěř s bukovým dehtem Black Fire Original 500 g

189 Kč
378 Kč/KG

8663450

Vnadidlo k přivábení černé zvěře do kaliště a k ochraně před povrchovými parazity.

Vnadidlo s intenzivním zápachem, snadné použití díky láhvi se zatažitelným uzávěrem.

Online objednávka
Dostupné
Rezervace na prodejně - bezplatné vyzvednutí od 1 hodiny

Klíčové vlastnosti

LÁKAVOST

Pach bukového dehtu má na černou zvěř intenzivní účinek.

Složení

Destilovaný bukový dehet.

PROTISKLUZOVÉ VLASTNOSTI

Kapalná konzistence pronikne do každé štěrbiny kmene.

SNADNÉ POUŽITÍ

Láhev s výsuvnou zátkou umožňuje pohodlnou aplikaci.

Technické informace

Způsob použití

Před nanesením dehtu na strom si zajistěte povolení vlastníka. Vybírejte méně hodnotný exemplář.
Black Fire Original se nanáší do výšky od 120 do 150 cm na strom, o který se divočáci chodí třít. Tekutost látky umožní kvalitní impregnaci kůry.
Účinek vnadidla zvýšíte spojením s přípravkem Black Fire Special.

V jaké roční době se používá?

Black Fire Original můžete použít v každé roční době bez ohledu na předpověď počasí. Pronikne kůrou stromu a déšť ho nesmyje. Zvěř pomůže udržet mimo osevní plochy a sníží se tak škody na zemědělských plodinách.

Doporučení při použití

Při aplikaci doporučujeme používat latexové rukavice a vyvarovat se styku s kůží a očima. V případě, že dojde ke styku s očima, vyplachujte je hojně čistou vodou. Pokud bolest nebo pálení očí přetrvává, vyhledejte lékaře.
Vyvarujte se kontaktu s pokožkou. Pokud se přípravek dostane do styku s kůží na rukou, omývejte dlouze mýdlem a vodou.
Při požití vyplachujte ústa čistou vodou. Nepijte a okamžitě vyhledejte lékaře.

Doporučení pro uživatele

Nevystavujte výrobek zdroji tepla. Skladujte mimo dosah dětí. Neskladujte společně s potravinami ani nápoji. Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. Balení skladujte v uzavřeném obalu ve svislé poloze a ve větrané místnosti.
Po použití balení řádně uzavřete. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Při manipulaci s výrobkem noste rukavice. Obal nelze znovu použít. Při posledním používáním odstraňte z nádoby zbytky.

Koncepce a technologie výrobku

RADY PRO SKLADOVÁNÍ

Ukládejte na větraném místě chráněném před vlhkostí a mimo zdroj intenzivního tepla.

Hodnocení zákazníků

Načítání