Šroubovací plynová kartuše k vařiči Jetboil 230 g

179 Kč
778,26 Kč/KG
8623154

Pro maximální využití a minimální spotřebu umožňuje náš vysoce výkonný propan/isobutan použití bez ohledu na teplotu.

Středně velká plynová kartuše 230 g představuje nejlepší kompromis mezi nízkou hmotností a praktičností.

K dostání pouze v prodejně
Rezervace na prodejně - bezplatné vyzvednutí od 1 hodiny

Klíčové vlastnosti

KOMPATIBILITA

Norma EN 417. Kompatibilní pouze s vařiči Jetboil. Flash, Joule, MicroMo.

SNADNÉ POUŽITÍ

Snadné našroubování a vyšroubování. Funguje až do -10 °C.

OBJEM

230 g.Složení: 73 % isobutan, 25 % propan, 2 % butan.

NÍZKÁ HMOTNOST

230 g.

Technické informace

Recyklace

Ujistěte se, že jste kartuši spotřebovali celou a není v ní už žádný plyn.
Pokud si jste naprosto jistí, že je zcela prázdná, postupujte podle doporučení k recyklaci a bezpečné likvidaci stanovených v konkrétní zemi/oblasti.
Kartuše je kovový odpad (je na bázi oceli), který ve většině zemí patří do směsného kovového odpadu (do popelnic na tříděný odpad, které jsou vyváženy technickými službami a sváženy do sběrného dvora).

Bezpečnostní pokyny

Extrémně hořlavý plyn.
Obsahuje plyn pod tlakem, za tepla může vzplanout.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Udržujte mimo prostor s vysokou teplotou, zdroje tepla, jisker, otevřeného ohně a všech dalších zdrojů, kvůli kterým by mohl vzplát.Při manipulaci s výrobkem nekuřte. Únik zapáleného plynu: nezapalujte, pokud hrozí nebezpečí nekontrolovatelného úniku plynu.
Při úniku odstraňte všechny zdroje hoření.
Nevystavujte slunečním paprskům.
Skladujte na dobře ověřeném místě.

Umístění plynové kartuše

S kartušemi vždy manipulujte na vzdušném místě, zejména venku, nikdy v blízkosti ohně, zdroje tepla, jisker, dalších osob a hořlavin.
Zkontrolujte, že je přívod plynu správně uzavřen a že je těsnění v dobrém stavu a těsně utažené.

Ubezpečte se, že je kartuše v horizontální poloze na stabilním podkladu. Netřeste s ní.

Umístění plynové kartuše (pokračování)

Uchopte vařič a kartuši a otáčejte ji ve směru hodinových ručiček až na doraz, aniž byste poškodili závit.
Stejnými pravidly se řiďte při odpojování kartuše.

Použít kartuši s vařičem jiné značky než Jetboil by mohlo být nebezpečné. Je zcela běžné, že se při zapojení kartuše ozve krátké „pššš“ (unikající plyn), které však netrvá déle než 2 vteřiny.

Hmotnost a rozměry

Hmotnost: 380 g. Rozměry: 11x10cm

Hmotnost

0.23 kg

Koncepce a technologie výrobku

RADY PRO SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém a čistém místě.

Pokyny pro uživatele

Používejte výhradně s vařiči Jetboil.

Podobné produkty

Hodnocení zákazníků

Načítání