Značka Dreamscape: pětiletá záruka na oblečení

Záruční doba dva roky je standardní nejen pro společnost Decathlon, ale i pro další prodejny se sportovním i jiným vybavením. S takovou zárukou počítá v dnešní době již každý. Ale co kdyby to bylo více? Co byste řekli třeba na 5letou záruku? Právě takovou záruční dobu poskytujeme na lyžařské a snowboardové oblečení značky Dreamscape z Decathlonu. Pojďme si o této výhodě povědět více!

Filip Zajíc
06/10/2021
Značky a inovace

ZÁRUKA

V Decathlonu chceme, abyste si všechno své sportovní vybavení mohli užívat co nejdéle. S ohledem na to pečlivě vybíráme materiály a komponenty našich výrobků.

Tým Dreamscape Snowboards proto zaručuje, že veškeré lyžařské a snowboardové oblečení navržené společností Dreamscape a prodávané v Decathlonu je bez vad materiálu nebo vad při zpracování po celou dobu životnosti výrobku. Na poškození způsobená nesprávným používáním, zneužitím, nehodami, nedbalostí a běžným opotřebením způsobeným delším používáním po záruční době se záruka nevztahuje, ale lze je za přiměřenou cenu nechat opravit. 

Vady materiálů se mohou týkat různých komponent oblečení: zipů, přezek, patentek a látek. Výrobní vady se pak týkají konstrukce výrobku jako je šití, švy, těsnicí pásky a další.

Všechny reklamace v rámci pětileté záruky (od data prodeje uvedeného na účtence) musí být doloženy dokladem o koupi nebo účtenkou nahranou na věrnostní kartě Decathlon

PROČ PRÁVĚ 5 LET?

Pětiletá záruka souvisí s intenzitou používání výrobků. Naše řada 100 byla navržena tak, aby se dala používat na lyže i snowboard od 1 do 10 dnů v roce po dobu právě 5 let. Výrobky řady 500 jsou určeny na lyžování a snowboarding od 10 do 20 dní v roce po dobu 5 let a výrobky nejvyšší řady 900 jsou navržené na používání 20 až 50 dní v roce po stejně dlouhé období. 

Textilní výrobky, které neobsahují v názvu žádné číselné označení řady, byly navrženy tak, aby je bylo možné používat 20 až 50 dní v roce po dobu 5 let. To znamená, že jsme naplánovali životnost materiálů a všech komponentů použitých k výrobě tak, aby vyhovoval vaší praxi i rozpočtu. Snažíme se vybírat vysoce kvalitní materiály, které splňují naše kritéria kvality, avšak i ty nejlepší materiály mají určitou životnost a časem se samozřejmě opotřebí. Životnost výrobku proto posuzujeme podle jeho zamýšleného a skutečného používání, nikoliv podle jeho stáří