Zkoušky základního výcviku jezdce

Zkoušky základního výcviku jezdce, označované zkratkou ZZVJ, představují v podstatě takový „řidičák” na koně. Po splnění těchto zkoušek se jezdec může účastnit národních i mezinárodních závodů. V tomto článku se podíváme, co vše tyto zkoušky obsahují, jak probíhají a z jakých disciplín se skládají. Jinými slovy, co vše musíte umět a čím projít, abyste dostali oficiální průkaz znalého jezdce, s nímž získáte oprávnění objíždět se svým koněm všechny možné závody. Tak pojďme na to!

Anežka Fáberová
03/06/2021
Rada

OBECNÉ PŘEDSTAVENÍ

Jak již bylo zmíněno, zkoušky základního výcviku jezdce jsou vstupenkou na závody, a to jak na národní, tak na nadnárodní úrovni. Jsou zastřešovány ČJF, tedy Českou jezdeckou federací, a rozdělují se do několika skupin: reining, vytrvalost, spřežení a všeobecná licence.

My se v tomto článku budeme věnovat zejména poslední jmenované, tedy všeobecné licenci. Ta se dělí na dvě části: pony licenci a licenci na velkého koně. Pony licence je určena pro malé děti, které jezdí na ponících, a je časově omezená – platí do 16 let dítěte. Od 12 let mohou mladí jezdci skládat zkoušky na velkého koně, čímž se jim otevírají dveře na oficiální závody. Pro dospělé se licence dále nijak nerozděluje. 

Pokud chcete skládat ZZVJ, musíte nejprve docházet do jezdeckého klubu a mít svého trenéra, který vám následně bude dělat garanta, tedy jakéhosi ručitele, který má jezdce na starost a zodpovídá za to, že je jezdec na zkoušky dostatečně připraven. 

PRŮBĚH ZKOUŠEK

Po příchodu na místo konání zkoušek se musíte prokázat občanským průkazem a průkazem koně s platným očkováním. Musíte mít samozřejmě jezdecké vybavení nejen pro sebe, ale i výbavu pro svého koně, na zkouškách dostanete pouze startovní číslo. Čísla se většinou losují a komisaři na začátku každého dne uvedou harmonogram a veškeré podrobnosti. Nemusíte mít z ničeho strach, k ruce můžete mít svého trenéra či majitele koně, kteří vám s formálními náležitostmi pomohou. 

Z vlastní zkušenosti velmi doporučuji přijet na zkoušky s časovým předstihem, abyste si vše stihli prohlédnout, na místě se zorientovat a projít si celý areál. Určitě budete klidnější, když na vše budete mít dostatek času. Na zahájení zkoušek již musíte být převlečeni do jezdeckého úboru a s dostatečným předstihem byste měli připravit také svého koně. Kůň je vizitkou jezdce, takže dbejte na to, aby váš kůň byl čistý a měl vše upravené. Je jasné, že pokud nepřeje počasí, prší a všude je bláto, člověk toho s čistotou moc nezmůže, nicméně komisaři koukají i na tuto stránku, takže pokud to jde, mějte koně vyšperkovaného na maximum.

JEDNOTLIVÉ DISCIPLÍNY

A teď to nejdůležitější: z čeho přesně se obecné zkoušky na velkého koně skládají? 

Bezpečný pohyb na jízdárně – tato zkouška probíhá na drezurním obdélníku před drezurní zkouškou. Na obdélníku jsou 3–4 jezdci současně a musejí svého koně předvést ve všech chodech, jezdí však samostatně. Do zkoušky mohou zasahovat komisaři občasnými jednotlivými povely. Celkem tato zkouška trvá přibližně 15–20 minut. 

Drezura a parkur – tyto zkoušky následují po základním pohybu na jízdárně. Drezura se skládá z drezurní úlohy Z1 a parkur se provádí s překážkami do maximální výšky 90 cm.

Vodění a předvádění koně – komisaři většinou chtějí slyšet veškeré údaje o koni, například jeho původ či jméno klubu, který s koněm reprezentujete. Dále chtějí vidět správný postoj koně a jeho správné otáčení, zkrátka správnou manipulaci a celkovou práci jezdce při předvádění.

Test: teoretická část – teoretický test se skládá z 19 okruhů, mezi které patří: Anatomie a fyziologie koně, barvy, znaky a výžehy; Napájení, krmení, ošetřování a kování koně; Úrazy a nemoci koní; Zlozvyky a chování koní; Chody koně, nohosled; Základní zdravotní ošetření koní; Ošetřování koní před a po ježdění; Bezpečnost při ošetřování koně, bezpečnost jezdce a základní první pomoc; Bezpečnostní pravidla na jízdárně, na pracovišti a při závodech; Bezpečnost při pohybu na veřejné komunikaci; Ústroj a výstroj jezdce, výstroj koní pro účely tréninku i soutěží, ochranné pomůcky koně i jezdce; Chov koní; Správný sed jezdce a jeho působení na koně, vhodné použití pomůcek; Základní znalosti z jednotlivých disciplín jezdeckého sportu (i) u všeobecných ZZVJ se zaměřením spíše na drezuru, skoky, všestrannost a vytrvalost a (ii) u spřežení a reiningu spíše na tyto konkrétní disciplíny; Základní znalost pravidel jezdeckého sportu; Základní znalost o ČJF a FEI; Historie jezdeckého sportu v ČR i zahraničí a nakonec Etika ke koni a k druhým jezdcům. 

ZÁVĚR ZKOUŠKY

Po úspěšném absolvování všech zkoušek vám hlavní komisař vystaví a podepíše potvrzení, na jehož základě pro vás váš mateřský klub požádá u sekretáře oblasti o vystavení licence. Po úspěšném složení zkoušky se můžete účastnit oficiálních národních a mezinárodních závodů v parkuru, drezuře nebo ve všestrannosti

Určitě vás napadá otázka, co se stane, pokud nějakou část zkoušky nezvládnete. Žádný strach, zkoušky se dají opakovat. Bude asi potřeba se lépe připravit, ale s tím vám určitě pomůže váš trenér. Pokud uspějete pouze v některých částech zkoušky, dostanete podepsané potvrzení o částečném splnění ZZVJ a příště opakujete pouze tu část, kterou jste napoprvé nezvládli

Rozhodně není čeho se bát. Je to sice zásadní a důležitá zkouška, ale prošli si jí všichni jezdci a všichni byli stejně nervózní, jako budete vy. Důležité je řádně se připravit, naučit se na teoretickou část a věřit si. Pokud jste přípravu nepodcenili, určitě to zvládnete – štěstí přeje připraveným!