Jak pečovat o kolo 2/3: Kontrola opotřebení

Je obecně známým faktem, že aby stroj správně fungoval, vyžaduje péči. Jinak tomu není ani u jízdního kola. Na kole je celá řada pohyblivých částí, na kterých ulpívá prach a nečistoty, což jim brání ve správném fungování a zároveň to zkracuje jejich životnost. Základem péče o každé kolo je tak jeho pravidelné a pečlivé mytí a mazání dílů, které to vyžadují. Nedílnou součástí pravidelné údržby je také kontrola kol a plášťů, které jsou jednou z nejdůležitějších součástí celého kola. A pro maximální požitek z jízdy spolu s bezpečností je důležité se občas zaměřit i na kontrolu a výměnu opotřebených dílů. V tomto třídílném seriálu vás tedy naši experti Vojta s Davidem provedou základní a pravidelnou údržbou, kterou by mělo kolo dostávat.

Vojtěch Kříž
03/03/2022
Rada

V předchozím díle Jak pečovat o kolo 1/3: Pravidelná údržba jsme si ukázali běžnou údržbu kola, kterou lze provádět i několikrát do měsíce, aby vaše kolo bylo stále v perfektním stavu. Další etapou údržby cyklistického kola je kontrola opotřebení jednotlivých komponentů. Zde není potřeba vše kontrolovat po každé jízdě, ale určitě není dobré nechávat vše až do chvíle, kdy jsou výrazně zhoršeny jízdní vlastnosti nebo přijde defekt, způsobený nepravidelnou kontrolou jednotlivých částí. 

ŘETĚZ A PŘEVODY

Řetěz a převody jsou velmi zatěžovány a proto podléhají opotřebení. Toto opotřebení urychlují nečistoty na mastném řetězu, které vytváří tzv. „brusnou pastu“. Vlivem zatížení při záběru se řetěz časem natahuje a tím se zvětšuje vůle v čepech. Změna délky článků způsobuje opotřebení převodových koleček a zuby se obrušují. Z tohoto důvodu je důležité řetěz udržovat čistý a pravidelně jej vyměňovat za nový, aby k tomuto předčasnému opotřebení koleček a zubů nedocházelo. Jak zjistíme míru opotřebení? Na to existují měrky řetězu, které existují ve dvou provedeních – mechanické nebo digitální. Na domácí použití vám postačí ty mechanické. 

Měření je velmi jednoduché. Jeden konec měrky zasuneme do článku, ten druhý nám ukazuje míru opotřebení při zasunutí do řetězu. Podle toho, jak hluboko druhou stranu měrky zasuneme do článku, poznáme, jak moc je řetěz opotřebený (viz obrázek). V případě, že měrka zasunout nelze, je řetěz v pořádku, naopak pokud druhou stranu zasuneme úplně, opotřebení je velmi vysoké a je nutná výměna řetězu. V tomto případě totiž hrozí jeho přetrhnutí. 

Dalším komponentem, který je třeba měnit, je kazeta. Je vhodné ji měnit s řetězem, protože na staré kazetě by nový řetěz mohl přeskakovat nebo se dříve vytáhnout. Kontrola opotřebení kazety a volnoběžky se provádí pouze vizuálně, kdy kontrolujeme nabroušení a úhel zubů. Opotřebené jsou ty zuby, které mají jiný náběhový úhel než ostatní. 

Po kontrole řetězu a kazety přicházejí na řadu převodníky. Zde se dá provést kontrola jak vizuálně, tak i manuálním ověřením. Ke kontrole budeme potřebovat nový řetěz. Ten navlékneme na polovinu obvodu převodníku a střední část takto navlečeného řetězu se pokusíme vytáhnout nad zuby. Pokud řetěz vytáhneme o více než ⅓–½ výšky zubu, značí to opotřebení. Pak může převodník řetěz rychleji opotřebovávat nebo na něm řetěz nemusí správně držet a může tak docházet k proklouznutí řetězu. To je jednoznačně signál pro výměnu.

BRZDY

Velmi důležitým komponentem u jakéhokoliv dopravního prostředku jsou nepochybně brzdy. Existuje několik typů brzd: V-brake, silniční, cantilever a kotoučové brzdy. U prvních tří typů poznáme míru jejich opotřebení tak, že zkontrolujeme měrku opotřebení, kterou nalezneme na špalíku. Tato čárka nám ukazuje, kam až je možné špalík „obrzdit“. V případě, že se špalík opotřebuje nerovnoměrně, je možné, že se bude zasekávat o ráfek a při povolení brzdy se nebude vracet do původní pozice, nebo na jedné straně dojde k rychlejšímu opotřebení než na druhé. V tomto případě určitě doporučuji výměnu a seřízení brzdových špalíků.

Vizuální kontrolou poznáme opotřebení i u kotoučových brzd, kde kontrolujeme opotřebení brzdových destiček pohledem do brzdového třmenu. Pro snazší kontrolu je dobré sundat kolo, ale pozor, pokud máte kolo sundané, nesmíte stlačit brzdovou páčku. V případě úbytku 70 % materiálu brzdové destičky měníme. Tím předejdeme možnému poškození brzdového kotouče. Dalším případem, kdy je vhodná výměna, je zamaštění destičky. Destička je totiž složena ze savého materiálu a mastnotu z ní nikdy nedostaneme. Co se týče samotné výměny brzdových destiček, vždy je vyměňujeme obě, proto jsou také prodávány v páru a ne samostatně.

Poslední součástí brzdového systému jsou kotouče. Ty mají šířku brzdné plochy většinou 2 mm. Jejich výměna se pak doporučuje při šířce 1,7 – 1,6 mm. K měření této plochy využíváme posuvné měřidlo a vždy si dáváme pozor, abychom měřili opravdu jen brzdnou plochu a ne až paprsky. V takovém případě bychom totiž mohli naměřit šířku 2 mm i při velkém opotřebení.

Upozornění: Jelikož je celý brzdný systém velmi důležitým bezpečnostním prvkem jízdního kola, měli bychom mu věnovat speciální péči a pozornost. Před výměnou jakékoliv části zvažte, zda se do seřizování nebo výměny brzdových destiček či špalíků chcete pustit sami. Pokud vám chybí potřebné nářadí, zkušenosti, nebo si prostě na výměnu nevěříte, vždy je lepší se obrátit na odborný servis v některé z našich prodejen Decathlon. 

LANKA A BOVDENY

Řazení – Když nám přehazovačka nebo přesmykač nepřesně řadí, problém je většinou ve vedení lankem. Do dělených bovdenů se často dostávají nečistoty nebo voda a ty brání plynulému chodu převodového ústrojí. Poznáme to tak, že na páčku řazení musíme vyvinout větší tlak, než bylo potřeba dříve. To je signál pro vyčištění, případně výměnu lanek a bowdenů. Dalším signálem pro výměnu je také jakékoliv natržení i jediného vlákna lanka nebo roztřepení, naprasknutí či zalomení bowdenu.

Kontrolu provádíme tak, že přeřadíme na největší pastorek kazety, což odpovídá nejnižšímu převodu, a bez pohybu klik odřadíme na nejmenší pastorek (nejvyšší převod). Tím se uvolní lanko a bowdeny se dají pohodlně vyjmout z návarků na rámu. Pokud máte celokryté vnější vedení nebo vnitřní vedení, tuto kontrolu provádíte u přehazovačky a řazení na řídítkách. Následně vyzkoušíte, jak se lanko pohybuje v bowdenu, přičemž odpor by zde měl být minimální. 

Jelikož jsou lanka vystavena vnějším vlivům, usazují se na nich nečistoty, rez a zaschlé, místy až prašné mazivo. Tyto faktory jsou nežádoucí a je potřeba je z lanek odstranit. Nejprve sundáme plastové koncovky bowdenu a zkontrolujeme, jestli jeho vlákna nevyčnívají ven. Nyní se mohou naskytnout dvě možnosti. Buď je lanko zrezlé a v tom případě je jediným řešením jeho výměna, nebo je lanko mírně zaprášené nebo suché, čímž vzniká tření. To řešíme pár kapkami oleje na řetěz a tření tím výrazně snížíme. Po tomto ošetření opět nasadíme koncovky a vedení vložíme zpět do úchytu. Potom už jen přeřadíme na nejlehčí převod bez šlapání a zkontrolujeme správnost a plynulost řazení. 

Brzdy – Stejně jako řazení, i proces brzdění ráfkovými a mechanickými kotoučovými brzdami využívá pro přenos energie lanka a bowdeny. A stejná je i kontrola kvality – konkrétně uvolnění vedení lanka a vizuální kontrola. Vedení uvolníte na páce nebo na brzdě a stejně jako u řadících lanek jsou zde nežádoucí všechny nečistoty, rez a zaschlé mazivo. Signálem k výměně lanka je jeho zlomení nebo naprasknutí. Zde platí stejně jako u řazení, že výskyt i jediného prasklého vlákna je důvod k okamžité výměně. Toto prasknutí se často vyskytuje za uchycením v páce nebo u šroubu aretujícího lanko v brzdě. Lanko také nesmí být příliš natažené. 

Pokud máte na vašem kole hydraulické brzdy, k celkové kontrole patří také kontrola kapaliny. Ta se většinou doporučuje měnit každý rok v servisu. U tohoto typu brzd můžeme zaznamenat větší propadání brzdové páčky, což signalizuje opotřebení brzdových destiček nebo netěsnost v systému. Druhý problém poté vyžaduje odvzdušnění, na které se sice prodávají sady k tomu určené, ale tento zákrok už je na poměrně vysoké odborné úrovni. Navíc každý brzdový systém vyžaduje trochu jinou péči a proto v tomto případě doporučujeme návštěvu odborného servisu.

PLÁŠTĚ

Pro dobré jízdní vlastnosti a bezpečnost jsou důležité ty části kola, které jsou v přímém kontaktu s povrchem. Proto je velmi důležitá kontrola pláště. Ten kontrolujeme pouze vizuálně. Zaměřujeme se na popraskání nebo zpuchřelé plochy a zkoumáme, jestli není natržená patka pláště, což, jak víme z minulého dílu, je část zapadající do ráfku. Pokud narazíme na sebemenší trhlinu, je to rozhodně důvod k okamžité výměně pláště, zejména pokud je trhlina větší nebo je skrz ni vidět duši. Důležité je také pravidelně kontrolovat vzorek pláště, jehož úbytek může zhoršovat jízdní vlastnosti kola z důvodu menší přilnavosti k povrchu. To vede k horší ovladatelnosti kola především v zatáčkách a zároveň výrazně zvyšuje riziko defektu. 

Pokud vás zajímá údržba a zejména výměna pláště a duše, neváhejte si přečíst první díl našeho seriálu o péči o kolo Pravidelná údržba, kde najdete podrobnější návod, jak udržovat své kolo bezpečné a čisté. A pokud máte zájem dozvědět se něco o výměně jednotlivých dílů, i zde pro vás mám řešení v podobě třetího dílu této série Jak pečovat o kolo 3/3: Výměna dílů, kde si vše podrobně vysvětlíme.