Šroubovací plynová kartuše k vařiči 230 g

129 Kč
560,87 Kč/KG

8575757

Plynová kartuše pro trekové vařiče se závitem značky Decathlon-Forclaz. Ideální na horskou turistiku.

Střední rozměr našich kartuší se závitem. V batohu zabere pouze málo místa, stejně jako naše vařiče značky Forclaz. Na treky na lehko!

Barva:

Tmavě petrolejová

K dostání pouze v prodejně
Rezervace na prodejně - bezplatné vyzvednutí od 1 hodiny

Klíčové vlastnosti

KOMPATIBILITA

Používejte pouze s vařiči značky Decathlon. Obsahuje butan a propan. Norma EN521.

SNADNÉ POUŽITÍ

Snadné našroubování a vyšroubování. Vhodná až do -10 °C.

OBJEM

230 g plynu (butan 70 % / propan 30 %). Střední objem pro snadnější transport.

Technické informace

Bezpečnost

Tato kartuše odpovídá normě EN417.
Je kompatibilní pouze s vařiči Decathlon příp. dalšími výrobky odpovídajícími normě EN521 pro přenosné spotřebiče využívající tlaku směsi propan butan. Vařiče Forclaz MT 100 a MT 500 odpovídají normě EN521 a jsou kompatibilní se šroubovacími kartušemi značky Decathlon.

Přečtěte si informace a bezpečnostní opatření uvedená na kartuši.

Umístění plynové kartuše

S kartušemi vždy manipulujte na vzdušném místě, zejména venku, nikdy v blízkosti ohně, zdroje tepla, jisker, dalších osob a hořlavin.
Zkontrolujte, že je přívod plynu správně uzavřen a že je těsnění v dobrém stavu a těsně utažené.

Ubezpečte se, že je kartuše v horizontální poloze na stabilním podkladu. Netřeste s ní.

Umístění plynové kartuše (pokračování)

Uchopte vařič a kartuši a otáčejte ji ve směru hodinových ručiček až na doraz, aniž byste poškodili závit.
Stejnými pravidly se řiďte při odpojování kartuše.

Použití vařičů jiné značky než Decathlon - Forclaz může být nebezpečné.

Je zcela běžné, že se při zapojení kartuše ozve krátké „pššš“ (unikající plyn), které však netrvá déle než 2 vteřiny.

Provozní teplota, hmotnost

Hmotnost: 394 g.
Výška: 9 cm.
Průměr: 11 cm.
Funguje až do: -10 °C.

Hmotnost se může nepatrně lišit v závislosti na odchylce při výrobě: +/- 12 g.

Zásady bezpečnosti

Extrémně hořlavý plyn.
Obsahuje plyn pod tlakem, za tepla může vzplanout.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Udržujte mimo prostor s vysokou teplotou, zdroje tepla, jisker, otevřeného ohně a všech dalších zdrojů, kvůli kterým by mohl vzplát. Při manipulaci s výrobkem nekuřte. Únik zapáleného plynu: nezapalujte, pokud hrozí nebezpečí nekontrolovatelného úniku plynu.
Při úniku odstraňte všechny zdroje hoření.
Nevystavujte slunečním paprskům.
Skladujte na dobře ověřeném místě.

Recyklace

Ujistěte se, že jste kartuši spotřebovali celou a není v ní už žádný plyn.
Pokud si jste naprosto jistí, že je zcela prázdná, postupujte podle doporučení k recyklaci a bezpečné likvidaci stanovených v konkrétní zemi/oblasti.
Kartuše je kovový odpad (je na bázi oceli), který ve většině zemí patří do směsného kovového odpadu (do popelnic na tříděný odpad, které jsou vyváženy technickými službami a sváženy do sběrného dvora).

Hmotnost

0.394 kg

Koncepce a technologie výrobku

Složení

Formula 70% Butan , 30% Propan

RADY PRO SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém a čistém místě.

Pokyny pro uživatele

Používejte výhradně s vařiči Decathlon značky Forclaz.

Obrázky

Šroubovací plynová kartuše k vařiči 230 g

VIDEO

Hodnocení zákazníků

Načítání

Otázky a odpovědi