Dne 28. 9. jsou všechny naše prodejny zavřené

NORMY A TESTY PROVÁDĚNÉ NA MASCE EASYBREATH

DETAILNĚJI O TESTOVÁNÍ...

Maska Easybreath je jedním ze stěžejních výrobků na šnorchlování značky Subea. Tento inovativní výrobek přinesl revoluci do šnorchlování, které si nyní může užívat více lidí.

Nejdříve jsme se podívali na vývoj a výrobu masky Easybreath, nyní se můžeme zaměřit na řadu bezpečnostních testů, kontrol kvality a certifikačních testů, kterými maska prochází, abychom zaručili její kvalitu při používání. V tomto článku vědomě nezmiňujeme testování prováděné týmy Decathlonu v průběhu vývoje výrobku. Zaměřujeme se na testování kvality a bezpečnosti, jež provádějí nezávislé instituce proslulé v potápěčském světě.

MASKA EASYBREATH: VÝROBNÍ NORMY

Stejně jako celá řada potápěčských výrobků i šnorchlovací maska Easybreath spadá do kategorie OOP (osobních ochranných prostředků).

Po právní stránce to znamená, že výrobci musejí dbát na určité určité požadavky a technické specifikace, aby výrobek splňoval normy bezpečnosti a kvality. Maska Easybreath splňuje hned dvojí požadavky: ty kladené na šnorchlovací masky, i požadavky ukládané potápěčským brýlím.

Testování a certifikaci výrobku provedl institut INPP (Národní institut profesionálního potápění), nezávislá instituce se sídlem v Marseille ve Francii.

Webová stránka INPP

Viz výňatek ze zprávy INPP potvrzující potvrzující soulad se základními požadavky nařízení (EU) 2016/425 Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích (norma pro šnorchlovací masky NF EN 1972 a pro klasické potápěčské brýle NF EN 16805).

Norma v pdf ZDE

TESTOVÁNÍ PROVEDENÉ DAN EUROPE (DIVER ALERT NETWORK)

Tato maska byla rovněž schválena i další vedoucí nezávislou institucí v oblasti potápění, a to DAN Europe (Diver Alert Network).

DAN je jednou ze světových jedniček v oblasti lékařského a vědeckého výzkumu vztahujícímu se k potápěčské bezpečnosti.

Od roku 1994 provádí DAN testování v oblasti potápěčské medicíny a fyziologie. Výsledky výzkumníků DAN představují referenční rámec pro celou lékařskou komunitu věnující se potápěčskému výzkumu.

Veškeré dechové testy, ať již při odpočinku či ve stresové situaci, potvrzují, že je používání šnorchlovací masky Easybreath bezpečné. Viz dechové testy prováděné v suché kombinéze, která chrání snímače během testování ve vodě.

Webová stránka DAN EUROPE

 

KARDIORESPIRAČNÍ TESTY PROVEDENÉ AGENTUROU SPORT CONTROLE

Vývojový tým Subea rovněž spolupracoval s nezávislou agenturou Sport Controle (SC), která se specializuje na sportovní ergonomii a sídlí v Biarritzu ve Francii.

SC je společností, jež se podílí na výrobě a schvalování zdravotní nezávadnosti sportovních výrobků a příslušenství.

Lékařský tým SC sbírá kardiorespirační údaje u dospělých a dětských uživatelů při submaximálním zátěžovém testu, při němž testované osoby s maskou Easybreath jedou na rotopedu či plavou.

Po analýze fyziologických údajů (spotřebovaný kyslík, respirační kvocient, výdechový tok, srdeční tep a rychlost příjmu oxidu uhličitého [CO2]) shledal konzultující lékař agentury SC náš výrobek pro šnorchlování zcela bezpečný, pokud jej používají osoby, které netrpí dříve zjištěným a neléčeným kardiorespiračním onemocněním.

 

 

Webová stránka SC

 

VLIV CO2 NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA

Ovzduší v současné době obsahuje přibližně 0,04 % CO2. Vyšší koncentrace tohoto plynu jsou nebezpečné.

Maximální hranice vystavení je 3% koncentrace po období 15 minut. Tato koncentrace nesmí být přesažena. Nad tento limit rostou negativní účinky na zdraví s rostoucí koncentrací CO2. Při 4% koncentraci se zvyšuje rychlost dýchání. Při 10% se objevují poruchy zraku, třas a pocení. 15% koncentrace vede ke ztrátě vědomí.

Hodnoty CO2 zaznamenané při testování masky Easybreath se pohybují mírně nad 2 % vdechovaného vzduchu, což znamená, že zdravému člověku při šnorchlování nehrozí žádné nebezpečí.

PATENTOVANÁ INOVACE: VYBERTE SI ORIGINÁL!

Věděli jste, že Decathlon vymyslel celoobličejovou masku na šnorchlování? Ve skutečnosti, patenty na tento produkt byly registrovány ve většině zemí po celém světě. Jelikož byl produkt uveden na trh v roce 2014, maska Easybreath ​​společnosti Decathlon byla rozsáhle padělána.

Je však nemožné zaručit, aby tyto kopie byly bez rizika, nebo abychom věděli, zda splňují normy, které naše masky podstupují v oblasti testování, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví, kontroly kvality a sledování výroby.

Jako outdoorová aktivita má šnorchlování vlastní rizika a nebezpečí
Proto je prodej naší masky Easybreath vždy doprovázen řadou kompletních instrukcí pro použití (jak používat masku, jak vybrat správnou velikost...), stejně jako klíčovými bezpečnostní informacemi: například naše maska ​​není vhodná na potápění a měla by být používána pouze pro povrchové šnorchlování, není určená na sportovní plavání.

Nemůžeme s jistotou tvrdit, že všechna tato opatření platí i pro masky od jiných výrobců.