Ecodesign v Decathlonu

Decathlon usiluje o snížení dopadu na životní prostředí a snaží se omezit produkci CO2. Proto se neustále posouvá ve vývoji a navrhování produktů, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, obsahují recyklované materiály nebo přírodní materiály. Produkty, které tato kritéria splňují a kladou si za cíl mít nižší dopad na životní prostředí, nesou označení Ecodesign.

Anna Šedinová
1.6.2023
Ecodesign a udržitelná výroba

Obecná kritéria

1) Ecodesign produkt musí mít oproti svému předchozímu modelu nebo podobnému výrobku snížený dopad na životní prostředí o 10 %, a to v nejméně 2 indikátorech zahrnujících: změna klimatu (redukce CO2), znečištění ovzduší, znečištění vody a vyčerpávání zdrojů.

2) Ecodesign produkt má prodlouženou životnost o více než 30 % a zachovanou funkčnost.

3) Ecodesign produkt je z více jak 80 % opravitelný, jde o běžné poruchy a závady.

Ecodesign jako záruka šetrnějšího postupu výroby produktu

Označení Ecodesign je používáno u produktů Decathlonu a značí zohlednění dopadu na životní prostředí během celého životního cyklu výrobku. V Decathlonu si uvědomujeme, že největší uhlíkovou stopu představuje právě výroba sportovního vybavení. Přístup Ecodesign tak od prvního momentu navrhování bere v potaz dopad na životní prostředí a celkový životní cyklus produktu. Při navrhování však nedochází k narušení technických a funkčních vlastností.

Aby výrobek mohl být označen jako Ecodesign, musí splňovat několik kritérií. Ta se dělí na obecná a poté ta, která se vážou k jednotlivým typům produktů (stany, kola, oblečení).

Specifická kritéria – textil

Každá z kategorií produktů nabízených Decathlonem má dále svá přesná specifická kritéria. Níže jsou uvedena kritéria ke každé kategorii produktů.

Kritéria Ecodesignu pro kategorii textilu jsou postavena na využití recyklovaných nebo přírodních materiálů, případně na využití šetrnějšího barvení látky. Textilní výrobek musí splňovat alespoň 1 kritérium z následujících:

1) Recyklované nebo přírodní materiály

Více než 70 % hmotnosti produktu je vyrobeno z recyklovaného polyesteru (využití již existujícího polyesteru například v podobě plastových lahví nebo textilního odpadu z předchozí výroby). Dochází tak ke snížené spotřebě ropných zdrojů.

Více než 70 % hmotnosti produktu je vyrobeno z recyklovaného polyamidu (využití již existujícího polyamidu například v podobě zbytků vláken nebo kusů materiálu, které zůstaly z původního výrobku, nebo z odpadu po spotřebiteli). Dochází tak ke snížené spotřebě ropných zdrojů.

Více než 28 % hmotnosti produktu je vyrobeno z recyklované bavlny (zpracování zbylé bavlny při výrobě původního produktu, vytvoření nového vlákna bavlny). Množství použité recyklované bavlny je ovšem omezeno vzhledem k vlastnostem a je nutné ji kombinovat s novou bavlnou.

Více než 90 % produktu je vyrobeno z biobavlny. Jde o bavlnu, která byla vypěstována pomocí přírodních hnojiv, tedy bez použití chemických pesticidů, bez GMO. Snižuje se tak negativní vliv na znečišťování půdy a vody při pěstování bavlny.

70 % hmotnosti produktu je vyrobeno z celulózových vláken (lyocell, modal, ecovero, refibra), která nahradila bavlnu nebo viskózu. Tato vlákna se vyrábí z buničiny. Příkladem může být lyocell, který je umělým vláknem ze 100% celulózy, a je tak biologicky odbouratelný. Vyrábí se z dřevní buničiny (hlavně eukalyptu, ale také z dubu a břízy) rozpuštěné v netoxickém a recyklovatelném rozpouštědle.

Nejméně 25 % produktu je z recyklované vlny (využití původních vlněných produktů a vlněného odpadu z výroby). Množství použité recyklované vlny je ovšem omezeno vzhledem k vlastnostem a je nutné ji kombinovat s novou vlnou.

2) Šetrnější barvení látky

Více než 50 % hmotnosti produktu bylo nabarveno pomocí techniky Dope dyed (technologie barvení, která umožňuje přidávat barvu vláknu již při jeho spřádání). Tato technika barvení snižuje množství použité a znečištěné vody.

Na více než 50 % hmotnosti produktu byla použita technika Biton (látka, která kombinuje jedno vlákno barvené technikou Dope dyed a druhé greige, tedy nebarvené) . Tato technika barvení snižuje množství použité a znečištěné vody.

Na více než 70 % produktu byla využita technika Cold Pad Batch (barvení látky za velmi nízké teploty, používá se nejčastěji pro tkané a pletené celulózové látky), která šetří energii díky barvení látky za studena.

Na více než 50 % produktu byla využita technologie Dry dyed (nebo také CO2 barvení, barvení látky za použití CO2 jako rozpouštědla na místo vody). Tato technika barvení snižuje množství použité a znečištěné vody.

Více než 50 % hmotnosti produktu se skládá z materiálu greige (nebravená látky v surovém stavu, barva je většinou šedá, bílá až béžová).

70 % produktu obsahuje kombinaci barvených a vláken z materiálu greige.

U některých textilních výrobků se jedná o kombinaci více kritérii, například využitím několika recyklovaných materiálů, aby bylo dosaženo požadovaného procenta.

Specifická kritéria – obuv

Aby mohla být vybraná obuv označena Ecodesign, musí být 25 % hmotnosti obuvi z materiálů, které mají nižší dopad na životní prostředí, nebo na které byl použit šetrnější postup barvení. Materiály a postupy barvení, na které se kritérium vztahuje, jsou uvedeny níže.

1) Recyklované a šetrnější materiály

Recyklovaný polyester, recyklovaný polyamid, recyklovaný polypropylen (využití původního polypropylenu, snižuje se tak používání ropných zdrojů), recyklovaná bavlna.

Přírodně činěná kůže, u které se využívá přírodního činidla (například na bázi eukalyptu) na ošetření kůže. Zamezuje se tak využívání těžkých kovů (jako chrom).

Kůže bez obsahu chromu, u které se zamezuje využívání těžkých kovů (především chromu) jako činidla.

Recyklovaná kůže (využití odpadu při zpracování kůže), recyklovaný polyuretan (využití původního polyuretanu, snižuje se tak používání ropných zdrojů), recyklovaná EVA pěna, u které se využívá původní EVA pěna na výrobu nové, recyklovaná guma, recyklovaný termoplast.

EVA pěna z cukrové třtiny, která využívá přírodních materiálů (ricinový olej, rýžové slupky a další) a snižuje dopad na životní prostředí.

2) Šetrnější barvení látky

Dope dyed, Dry dyed, Greige.

Polyuretanová svrchní vrstva na vodní bázi, která zajišťuje potažení svrchní vrstvy bez použití rozpouštědla, snižuje množství použité elektřiny i vody.

Specifická kritéria – doplňky

Doplňky musí pro získání označení Ecodesign naplnit alespoň 2 kvalitativní kritéria z následujících.

1) Design výrobku

Spotřeba materiálu – u výrobku došlo k optimalizaci množství použitého materiálu. Použitý materiál snížil svoje množství o 10 % v porovnání s předchozí modelem, aniž by došlo k úpravě technických vlastností původního výrobku.

2) Materiály

Nahrazení hliníku za ocel – 20 % hmotnosti výrobku bylo nahrazeno za ocel místo hliníku. Jde o kov, který nezmění původní vlastnosti, ale zároveň nemá takový dopad na životní prostředí.

Nízkoemisní kovy – více než 40 % výrobku obsahuje nízkoemisní kovy (recyklované kovy, kovy, na jejichž výrobu byla použita nízkouhlíková energie).

Výběr plastů – 20 % hmotnosti produktu se skládá z plastů, které mají nižší uhlíkovou stopu nebo jsou recyklovatelné (PP, HDPE, LDPE).

Recyklované plasty – více než 40 % hmotnosti produktu obsahuje recyklované plasty.

Recyklovaná guma – více než 20 % hmotnosti produktu je z recyklované gumy.

Recyklovaná pěna – více než 10 % produktu je z pěny vyrobené z recyklovaných plastů.

Ecodesign látky – 90 % textilní části výrobku je navrženo s Ecodesign přístupem a nese označení Ecodesign.

3) Šetrnější postup barvení

Ošetření povrchu – při výběru ošetření povrchu byla vybrána ta možnost s nejnižším dopadem na životní prostředí a nejméně toxická, povrch neobsahuje šestimocný chrom.

Ošetření povrchu – maximální snížení počtu vrstev barvení produktu, celý produkt by měl mít alespoň o jednu vrstvu barvení méně (barvení v prášku, barvení na bázi vody, barvení na bázi rozpouštědla).

Specifická kritéria – stany

Označení Ecodesign lze najít i u stanů. Společným kritériem je minimálních 90 % hmotnosti textilní části stanu (mimo PE), na které byla využita šetrnější možnost barvení z následujících.

1) Šetrnější barvení látky

Dope dyed, Biton, Greige.

Kritéria pro další výrobky se připravují a plánují se doplnit (např. pro kola).

S tímto označením se u výrobků Decathlon mohou zákazníci setkávat stále častěji, a to z toho důvodu, že cílem Decathlonu je postupně měnit výrobní postupy k šetrnějším u všech výrobků. V roce 2021 celkem 10,4 % prodaných produktů představovalo ty s označením Ecodesign. Protože si Decathlon uvědomuje klimatickou změnu a vyčerpávání zdrojů, stanovil si cíl mít 100 % produktů vyvinutých s Ecodesign přístupem do roku 2026. Jako příklad lze uvést tři výrobky, které již nyní disponují označením Ecodesign a jsou tak názornými příklady toho, jak Ecodesign produkt může vypadat.

Ecodesign u konkrétních produktů

Běžecké boty JOGFLOW 500K.1

Běžecké boty obsahují materiál, který má nižší dopad na životní prostředí: 62 % materiálu je z recyklovaného polyesteru, 30 % recyklovaného materiálu vnitřní stélky a 5 % recyklovaného materiálu podešve.

Turistické nepromokavé boty MH 500

25 % hmotnosti boty je vytvořeno udržitelnějšími materiály nebo postupy:

Vnitřek boty, jazyk a podšívka límce jsou vyrobené z recyklovaného polyesteru. Stélka boty je ze 35 % tvořena recyklovanou polyuretanovou pěnou. Mezipodešev tvoří z 35 % EVA (ethylvinylacetát) pocházející z vedlejších produktů ze zpracování cukrové třtiny. 30 % gumové podešve je recyklováno nebo z přírodního materiálu (v závislosti na zemi původu).

Při výrobě bot byl použit šetrnější způsob barvení látky zvaný Dope dyed, který spočívá v integraci barevných pigmentů do granulátu, ze kterého se vyrábí příze (a nikoli máčením v barvících lázních, jak je tomu obvykle). Touto technikou byla obarvena podšívka a potah stélky.

Stan 2 Seconds Easy F&B | 2 osoby

Stan byl barven pomocí šetrnější metody barvení:

Vnitřní komora, podlážka a modrá část tropika je barvena technologií Dope dyed (integrace barevných pigmentů do granulátu, ze kterého se vyrábí příze). Bílá část tropika je nebarvená, materiál má tedy svou původní surovou barvu.

Všechny části stanu (ložnice, tropiko, prutová konstrukce) jsou vyměnitelné. Rozbitý stan tedy nevyhazujeme, ale opravujeme.

Pokud jde o stany, za zmínku stojí kolekce Minimal Editions uvedená Decathlonem v roce 2022, která je zcela nebarvená. Díky vynechání procesu barvení došlo ke snížení emisí CO2 všech 3 produktů na treking z kolekce:

stan (CO2 ekvivalent emisí* snížen o 15 %), spací pytel (CO2 ekvivalent emisí* snížen o 26 %, 19 % díky vynechání barvení a 7 % díky recyklovanému materiálu), nafukovací karimatka (CO2 ekvivalent emisí* snížen o 13 %).